Om Direkt

När Nyhetsbyrån Direkt startade 1988 var det för att fylla ett tydligt behov: Det saknades nyheter i realtid på svenska om aktie- och räntemarknad  i vårt närområde. Sedan dess har Direkt varit den mest använda nyhetstjänsten i realtid bland professionella användare på den svenska finansmarknaden och sedermera även bland privatsparare. Tjänsten har även blivit uppskattad inom media och gjort Direkt till en grundpelare på ledande ekonomisajter och affärstidningar. Denna spridning och genomslagskraft har gett Direkt en särställning bland finansiella nyhetsbyråer.

Vårt löfte till våra läsare är att ge er det bästa utgångsläget för lyckosamma affärer genom att leverera den snabbaste och mest initierade rapporteringen om vad som händer på världens finansmarknader från ett svenskt perspektiv. Våra journalister levererar ett konstant flöde av exklusiva kurspåverkande nyheter som kompletteras av nyheter från våra partner i Norden och globalt.

En hörnsten i tjänsten är den unika samverkan mellan nyhetstjänsten och SME Direkt, den mest använda konsensustjänsten bland aktörer på den nordiska marknaden. SME Direkt bildades 1994 som en del av Nyhetsbyrån Direkt och består i dag av cirka tio ekonomer och analytiker som följer sammantaget cirka 150 nordiska bolag. Vi lägger betydande kraft på att kvalitetssäkra informationen och reda ut jämförelsestörande poster och redovisningsmässiga skillnader i de prognoser som ligger till grund för konsensus.

Vi gör detta för att vi anser att väl fungerande börser i vår region är till stor nytta för samhället, både för företagen och för spararna. Och för att en marknadsplats ska fungera väl behövs snabb, korrekt och relevant information. Så var det 1988, och så är det i dag.

 

Infront_logo_Color_RGB

Nyhetsbyrån Direkt är helägt av Infront. Infronts marknadsdata- och analysterminal, mobilappar och mångsidiga elektroniska tradinglösningar förbinder professionella användare i över 27 länder med deras lokala och internationella marknader. För mer information, gå in på http://goinfront.com
800x5622

 

  • VÅRA REDAKTIONELLA PARTNER
  • Bloomberg: Direkt har tillgång till ett globalt nyhetsflöde via Bloomberg News som har mer än 2.300 journalister över hela jorden. Samtidigt får Direkts nyheter spridning i hela världen via Bloomberg.
  • Reuters: Reuters förser professionella och privata investerare med oberoende och trovärdiga ekonominyheter i realtid med fokus på Europa. Genom samarbetet får Direkt tillgång till nyheter från Reuters 13 redaktioner, däribland huvudkontoret i London, och omvänt nyttjar Reuters Direkts nyheter.
  • Ritzau Finans: Ritzau Finans är Danmarks ledande finansiella nyhetsbyrå. Ritzau Finans garanterar en grundlig täckning av samtliga börsnoterade danska företag och deras internationella konkurrenter. Över dagen levereras marknadskommentarer om råvaror, valuta och obligationer på de viktigaste marknaderna.
  • Startel: Startel är en ledande finskspråkig realtidsnyhetsbyrå för finansmarknaderna i Finland. Startel grundades 1989 och ingår i Sanoma-gruppen.
  • TDN Finans: Genom det redaktionella utbytet med TDN Finans får Direkt tillgång till de bästa och snabbaste finansnyheterna från Norge.  TDN Finans ingår sedan 2016 i Infront.