Coeli Sverige: efterlängtat besked från Husqvarna – förvaltare

Uppdragsartikel – finansierad av Coeli.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Äntligen har Husqvarna meddelat att affärsområdet Consumer Brands (där bland annat olika slags gräsklippare och handhavda trädgårdsverktyg erbjuds till konsument) ska omstruktureras och lösas upp. Det verkar dock inte falla aktiemarknaden i smaken, som möjligen haft förväntningar om en möjlighet till avyttring av affärsområdet.
 
Det skriver Coeli Sveriges förvaltare Mattias Eriksson i en kommentar till Fonder Direkt, angående portföljinnehavet Husqvarnas delårsrapport för det andra kvartalet 2018.

331Husqvarnaaktiens utveckling de senaste fem åren per den 20 juli 2018. (Källa: Infront)
 
Förvaltaren skriver att tre av fyra affärsområden visar hög organisk tillväxt på omkring 6 procent och bra rörelsemarginaler på 12-14 procent, att varumärkena är starka, distributionen bra och att de mest krävande kunderna väljer Husqvarnas produkter.
 
Han pekar dock på ett stort men – Consumer Brands svaghet. Affärsområdet har under en längre tid dragits med lönsamhetsproblem och redovisade för det andra kvartalet ett rörelseresultat på -37 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på -1,1 procent. Nu står det dock klart att Consumer Brands ska bantas ned och att de kvarvarande delarna kommer infogas i affärsområdena Husqvarna samt Gardena.
 
Mattias Eriksson kallar omstruktureringen efterlängtad, om än sen. Förvaltaren menar att det tidigare fanns ett lämpligt tillfälle att se över verksamheten, men som inte utnyttjades.
 
“När Husqvarna valde att avsluta affären med Sears, med en årlig omsättning på 1 miljard kronor, gav det en ypperlig möjlighet att omstrukturera den amerikanska produktionsstrukturen. Affären med Sears förbättrade kapacitetsutnyttjandet i Husqvarnas fabriker och när dessa volymer försvann borde bolaget gjort ett rejält omtag på verksamheten”, skriver han.
 
Uttrycket bättre sent än aldrig verkar emellertid passa in bra på situationen.
 
Ett räkneverk förvaltaren presenterar leder till ett scenario där affärsområdena Husqvarna, Garden och Construction kommer kunna, om de visar hygglig organisk tillväxt och förbättrar sina marginaler något, ge ett bidrag till rörelseresultatet om drygt 5 miljarder kronor år 2020. Efter avdrag för koncerngemensamma kostnader blir koncernens rörelseresultat då, med Mattias Erikssons antaganden, cirka 5 miljarder kronor vilket innebär en rörelsemarginal på 12 procent.
 
“Med den förändrade strukturen bör rörelsemarginalmålet lyftas till förslagsvis 12 procent, med ambitionen att det ska uppnås år 2020. Det skulle vara en positiv signal från styrelsen till aktiemarknaden”, skriver Mattias Eriksson.
 
I förvaltarens scenario kan Husqvarna år 2020 tjäna 6 kronor per aktie, vilket ger ett p/e-tal på 11,5. Det anser Coeli vara attraktivt för en verksamhet som enligt Mattias Eriksson bör kunna visa en tvåsiffrig årlig vinsttillväxt i genomsnitt de kommande tre åren, har en hög avkastning på kapitalet, en framgångsrik produktutveckling, starka varumärken och en sund balansräkning.
 
När Consumer Brands försvinner nästa år hoppas förvaltaren att fokus ska hamna på de kvarvarande affärsområdena som går bra, vilket han menar bör vara till fördel för aktiekursen. Ett orosmoment Mattias Eriksson ser på kort sikt är dock vad omstruktureringen kommer kosta och hur den påverkar koncernen. Coeli räknar med att en av de tre fabrikerna i USA läggs ned.
 
Hur det blir med eventuell nedläggning av fabrik och andra detaljer kring omstruktureringen kommer marknaden bli varse senast i samband med årets tredje kvartalsrapport som presenteras den 20 oktober, har Husqvarna aviserat.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt