Nordea: bara 1 av 35 fonder med ägande i FB berörs av köpstopp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Bland de 35 Nordeafonder som äger Facebookaktien är det endast en som är en så kallad Stars-fond och därmed omfattas av den “karantän”, som Nordeas hållbarhetschef Sasja Beslik kungjorde via Twitter på onsdagen.
 
Bakgrunden till beskedet är skandalen kring det politiska marknadsföringskonsultbolaget Cambridge Analytica, som fått tillgång till uppgifter om 50 miljoner Facebookanvändare. Dessa uppgifter har sedermera nyttjats bland annat av Donald Trumps presidentvalkampanj när Cambridge Analytica anlitades i samband med presidentvalet i USA 2016.
 
Köpstoppet i Facebook innebär i praktiken att inga av Nordeas hållbarhetsklassade “Stars”-fonder tillåts nyinvestera eller öka sina innehav i aktien under åtminstone ett kvartal.
 
Nordnets sparekonom Joakim Bornold ser ingen motsättning i att köpstoppet endast omfattar hållbarhetsfonderna, samtidigt som övriga Nordeafonder får fortsätta köpa aktier i Facebook.
 
“Jag tycker det är bra att man som kund kan välja ett alternativ som ställer hårdare krav på de bolag fonden investerar i. I grunden handlar det om vilken typ av kund fondbolaget vänder sig till och vad denne vill investera i. Ur det perspektivet är det inte orimligt att stoppet endast gäller hållbarhetsfonder”, säger Joakim Bornold till Fonder Direkt.
 
En fråga som dyker upp angående Nordeas ställningstagande är om inte fonden Nordea Invest Global Stars (som är den Nordea Stars-fond med ägande i Facebook), för att vara konsekvent även borde sälja sina aktier, som enligt data från Morningstar motsvarar knappt två procent av portföljen.
 
“Dagens besked är en tydlig signal till Facebook. Det är troligt att det blir så och att köpstoppet är första steget på väg ut ur bolaget”, säger Joakim Bornold.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt