480x4323

Privatinvesterare

- Finansproffsens bästa verktyg för att hålla koll på vad som sker finns också tillgängligt för dig som privatsparare.

Nyhetsbyrån Direkt och SME Direkts tjänster är även tillgängliga för privatsparare. Tjänsterna erbjuds via flertalet ledande banker och fondkommissionärer i Norden, vilket ger dig chansen att handla värdepapper med samma förutsättningar som professionella aktörer.

Nyhetsbyrån Direkt och SME Direkt startade som verktyg och beslutsstöd  för professionella aktörer, men tjänsterna nyttjas numera även av brett av privatsparare. Direkt har blivit synonymt med snabb och kvalitativ rapportering om viktiga händelser som påverkar marknaderna och tillsammans med Direkts långa historik har det byggt en position som ledande nyhetsbyrå på det finansiella området. Nyhetsbyrån Direkt har utsetts till bästa finansiella nyhetsbyrå 17 år i rad.

Samarbeten med internationella nyhetsbyråer som Bloomberg News och Reuters samt ledande byårer i våra nordiska grannländer ger en heltäckande nyhetsbevakning.

SME Direkt är ledande konsensustjänst för nordiska bolag. Tjänsten visar marknadens förväntningar om dessa bolag, en nyckel till rådande och framtida värdering av bolagen.

 

  • NYHETER
  • Börsnyheter
  • Makro inklusive räntor och valuta
  • Råvaror
  • KONSENSUS
  • ca 150 nordiska bolag, varav ca 70 svenska ledande bolag