VÄLFÄRDSSEKTORN: SÅ BÖR MAN SE PÅ RISKEN – FÖRETAGARNAS VD

STOCKHOLM (Direkt) Hoten om vinstbegränsningar för verksamheter inom skola och omsorg har satt sitt avtryck hos de berörda börsbolagen. Och enligt Günther Mårder, vd på Företagarna, har välfärdsdebatten fått fler konsekvenser än vikande aktiekurser.

“Detta får även realekonomiska konsekvenser. Andelen kvinnor som driver växande företag har minskat kraftigt under det senaste året och det hänger samman med att kvinnor är överrepresenterade i välfärdssektorn”, säger Günther Mårder till Fonder Direkt.
 
Det är ännu oklart vad regeringens förslag om att begränsa vinstuttag inom välfärdssektorn kommer innehålla rent konkret. Det man vet är att regeringen i augusti aviserade att förslaget kommer ha sin grund i Ilmar Reepalus kritiserade utredning “Ordning och reda i välfärden”. Sjukvården kommer dock inte omfattas av förslaget (separat utredning väntas i juni 2018), utan det är skol- och omsorgsverksamhet som avses.
 
Att detta ligger som en våt filt över börsnoterade välfärdsbolag är tydligt och dessas aktiekurser har halkat efter index betydligt sedan sommaren 2016. Nedan ett diagram över kursutvecklingen för de fem största bolagen inom den så kallade välfärdssektorn, relativt SIX30 Return Index sedan 1 juli 2016.
VälfärdsbolagenKälla: Infront
 
Vad som har skett gällande företagande är enligt Günther Mårder ett trendbrott till följd av den politiska debatten. Den förbättrade balans som har kunnat ses de senaste åren mellan män och kvinnor som driver växande företag har avtagit. Som konkreta referenser till detta nämner Günther Mårder Dagens Industris nyligen gjorda sammanställning över supergaseller, samt GEM-rapporten för 2016-2017 som mäter entreprenörskap i Europa.
 
Även om välfärdssektorn har utvecklats svagt finns det självklart alltid köpare till de aktier som säljs och vissa aktörer som har trotsat oron. Nordea Småbolagsfond Sverige har exempelvis nyligen köpt in sig i skolkoncernen Academedia och utökat sin position i omsorgsbolaget Ambea. I en artikel den 11 oktober säger fondens förvaltare Mats J Andersson till Affärsvärlden att Academedias aktie “ser så pass billig ut att det mer än väl överväger den eventuella politiska risken”. En annan fond som till viss del har gått emot det negativa sentimentet är Handelsbanken Svenska Småbolag. Fonden har på sistone visserligen sålt hela sitt innehav i Humana och minskat i Attendo, men har samtidigt initierad en helt ny position i Academedia.
 
Hur bör då en investerare förhålla sig till den politiska debatten när man ska fatta beslut om aktie- och fondplaceringar? Till att börja slår Günther Mårder fast att man alltid ska analysera de politiska riskerna som en komponent vid en investering och att dessa nu har ökat i denna sektor. Samtidigt konstaterar han att det saknas stöd för att genomföra de förändringar som nu diskuteras i Riksdagen och att detta mest sannolikt kommer bli en valfråga. Samt att det man som investerare kan göra är en bedömning av huruvida Alliansen och SD kommer ge sitt stöd för inskränkande åtgärder. Kommer det positiva uttalanden angående vinstbegränsningar från Alliansen och SD bör man se mer allvarligt på frågan. Men eftersom hela Alliansen och SD är emot ingrepp i sektorn krävs en majoritetsregering som är för vinstbegränsningar, för att det ska kunna bli verklighet. Detta kan enligt Günther Mårder i nuläget inte ses som särskilt troligt inför Riksdagsvalet 2018.