Tundra Pakistan: Kinasamarbetet en “game changer” – förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter en orolig period börjar förutsättningarna för den pakistanska börsen se allt bättre ut.
 
Det är bilden som framträder under ett samtal med Mattias Martinsson, förvaltare för Tundra Pakistan.
 
2017 var inget roligt börsår för Pakistan, med en nedgång om 31,9 procent för aktieindexet MSCI Pakistan NR USD, omräknat i svenska kronor. Dras grafen ut lite ser det dock bättre ut; de senaste fem åren har index stigit 90,6 procent. Siffrorna för Tundra Pakistan för samma period är minus 34,9 procent 2017 och plus 116,6 de senaste fem åren.
 
En anledning till att fonden har hamnat efter index det senaste året, efter att tidigare ha överpresterat, är enligt Mattias Martinsson avsaknad av energiaktier.
 
Då det varit oroligt kring den pakistanska rupien har lokala investerare valt energiaktier, eftersom bolagen i sektorn får sina varor prissatta i dollar. Köp av olja- och gasaktier har på så vis fungerat som en “hedge” mot en fallande rupie, säger Mattias Martinsson, som ändå tycker att det finns betydligt mer intressanta sektorer att investera i. Fonden har dock övervägt energiaktier på grund av denna valutaaspekt, men avstått då värderingarna ansetts vara tillräckligt höga.
 
Pakistans ekonomi såg en kraftig expansion efter 2015, då samarbetet China-Pakistan Economic Corridor tog fart, inom vilket Kina investerar i bland annat infrastruktur i Pakistan. Samarbetet är en del av Kinas gigantiska handelsintegrationsprojekt “one belt, one road”. Denna pakistanska expansion har lett till att tillväxten 2017 var den högsta på den nio år med 5,3 procent och i år förväntas tillväxten bli strax under 6 procent.
 
Detta har dock lett till ett ökat behov för exempelvis olja och gas, vilket har fått landets bytesbalansunderskott att växa kraftigt. I kombination med politiska oroligheter – den förra premiärministern blev diskvalificerad och det var osäkert vem som skulle efterträda, samt att pakistanierna går till val i juli i år – har detta gjort såväl lokala som utländska investerare nervösa, säger Mattias Martinsson.
 
Förvaltaren är dock inte särskilt orolig inför det kommande valet och ser de båda mest troliga alternativen som intressanta. Han tror att aktiemarknaden i det korta perspektivet skulle föredra om det sittande regeringspartiet fick förnyat förtroende. Samtidigt är han inte avogt inställd till oppositionen med cricketlegendaren Imran Khan i spetsen, som enligt Mattias Martinsson är mycket mån om den fattiga delen av befolkningen och omtyckt såväl på hemmaplan som utomlands. Däremot är Imran Khan inte prövad i rollen av att leda en regering vilket innebär en viss osäkerhet om han kommer till makten, säger förvaltaren, och inflikar att han tror sannolikheten för att det sittande regeringspartiet vinner valet är omkring 60 procent.
 
554642301Utveckling för Indiens respektive Pakistans börser de senaste 27 åren. (Källa: Tundra Fonder)
 
Bland Tundra Pakistans 45 innehav är sju cementbolag. Vad som lockar med dessa aktier är enligt Mattias Martinsson först och främst att cementkonsumtionen/åtgången/förbrukningen i relation till antal invånare i Pakistan är låg, både jämfört med tillväxtmarknadsländer och utvecklade länder. Cement är den absolut vanligaste byggvaran och inom ramen för China-Pakistan Economic Corridor ska det under en tioårsperiod investeras 50 miljarder dollar i bland annat vägar, broar och tunnelbanor, säger förvaltaren. Cement är ett av de enklaste sätten att ta del av den ökande byggnationen och vi förväntar oss att cementindustrin i Pakistan kommer växa snabbare än BNP framöver, säger Mattias Martinsson.
 
Värderingarna på dessa bolag är enligt förvaltarna modesta, med P/E-tal på runt 6-8 och efterfrågebilden ser god ut de närmaste åren, fortsätter han. Dock har cementsektorn haft det tufft till följd av den devalverade rupien, då bolagen importerar exempelvis kol som därmed blivit dyrare.
 
Mattias Martinsson och Tundra Fonder förväntar sig en sista devalvering av valutan, sedan bör marginalerna för cementbolagen bottna ur och efterfrågan ge medvind de kommande fem åren, säger han.
 
Fonden innehar även sex banker, vilket enligt förvaltaren innebär ett okomplicerat sätt att få ta del av ett lands tillväxt, givet att bankerna är välskötta. Han tillägger att Pakistan är ett av de länder i världen med lägst andel banktjänster per invånare, något han ser en stor uppsidepotential i.
 
Bland övriga innehav nämner Mattias Martinsson International Brands, som är ett holdingbolag med 55 procent ägande av Pakistans största läkemedelsbolag, samt Systems, som uppges vara Pakistans motsvarighet till Indiens Tata Consultancy. Systems uppges vara ett IT-bolag under kraftig expansion, som bland annat står bakom ett av Pakistans ledande mobilbetalningssystem.
 
Mattias Martinsson betonar avslutningsvis den långsiktiga trenden i Pakistan, att en allt större andel av befolkningen får det lite bättre för varje dag. Förhoppningsvis kommer utländska investerares bild av Pakistan så småningom förbättras, vilket kan leda till högre värderingar på aktiemarknaden, säger han.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt