TEMPLETON EMERGING MARKETS: CHETAN SEHGAL NY FÖRVALTNINGSCHEF

Detta material är finansierat och framtaget på uppdrag av Franklin Templeton Investments.
 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEMIT) har utsett Chetan Sehgal till ny förvaltningschef (lead portfolio manager). Han efterträder Carlos Hardenberg som fortsätter som förvaltare till och med 31 mars, för att sedan anta nya utmaningar.
 
Det framgår av ett pressmeddelande från fondförvaltaren.
 
Chetan Sehgal, i dag senior managing director, har varit förvaltare och analytiker för fonden de senaste två åren och har 22 års erfarenhet av investeringar på tillväxtmarknader.
 
Franklin Templeton Investments aktiechef Stephen Dover konstaterar i ett uttalande att Chetan Sehgal är en veteran inom tillväxtmarknader och att tillsättandet är ett erkännande av hans signifikanta bidrag till TEMIT. Stephan Dover framhäver även Chetans Sehgal ledarskap gällande fondens investeringar på Emerging Markets som en viktig faktor.
 
Stephan Dover säger avslutningsvis att medan förändringar i förvaltarled återkommande sker, är strategin och tillvägagångssättet i Sir John Templeton anda intakt – en beprövad investeringsfilosofi som grundas i bottom-up, långsiktiga och värdeorienterade investeringar i tillväxtmarknader.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt