TBC BANK GROUP: AKTIECOMEBACK GYNNAR COELI FRONTIER MARKETS

Uppdragsartikel
 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Finanskoncernen TBC Bank Groups aktie, ett av Coeli Frontier Markets största innehav, har hämtat sig väl från bottennivån för en knapp vecka sedan.
 
Trots ett bokslut som den 22 februari bland annat visade en nettovinst om cirka 147 miljoner dollar (en ökning med 20,7 procent jämfört med 2016), föll TBC:s aktie med 5,6 procent de påföljande dagarna.
 
Sedan dess har marknaden dock omvärderat aktien och handlat upp TBC Bank Group 11,9 procent. Dagens uppgång summerar till 4,2 procent och aktien noteras nu i 1,75 brittiska pund.
 
Detta är något som är välkommet för aktiefonden Coeli Frontier Markets, vars innehav i TBC enligt uppgift från Coeli motsvarar cirka 5,6 procent av fondens kapital.
 

Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part, i detta fall av Coeli. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt