Swedish Match: Rapport mumma för Aktiespararna Direktavkastning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tobaksbolaget Swedish Match rapporterade på onsdagsmorgonen sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2017, vilken slog analytikernas förväntningar gällande rörelseresultat och förslag till utdelning.
 
Rörelseresultatet blev 1.179 miljoner kronor, att jämföra med förväntade 996 miljoner kronor.
 
Utdelningen för 2017 föreslås bli 16:60 kronor, varav 9:20 kronor utgör ordinarie utdelning och 7:40 kronor extrautdelning. Analytikernas förväntningar var en utdelning på 13:43 kronor, bestående av 9:02 kronor ordinarie utdelning och 4:41 kronor extrautdelning.
 
I rapporten framgår bland annat att bolaget kommer fortsätta investera för tillväxt i snus och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien och att rörelseförlusten inom detta område förväntas bli betydligt lägre under 2018 än under 2017.
 
Swedish Match aktie belönas på onsdagen med en uppgång om 6,2 procent och Aktiespararna Direktavkastning är den stora fondvinnaren, med en exponering mot bolaget motsvarande 7,65 procent av fondens kapital, enligt data från Morningstar.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt