Swedbank Robur: över 5% i Oriflame för första gången sedan 2010

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har ökat till 5,04 procent av kapital och röster i kosmetikabolaget Oriflame.
 
Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

000000 Swedbank Roburs agerande i Oriflame sedan slutet av 2013. (Källa: Holdings)
 
Senast fondbolaget ägde över 5 procent av kapitalet i Oriflame var i det första kvartalet 2010, då innehavet uppgick till 5,17 procent. Toppnoteringen hittills nåddes i det tredje kvartalet 2006, med ett ägande om 6,79 procent. Det visar data från ägardatatjänsten Holdings.
 
Bland Roburfonderna har Swedbank Robur Ethica Sverige och Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA störst exponering mot Oriflame, med 1,14 procents portföljvikt vardera. Det gäller per den 31 maj och källa är Morningstar.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget av extern part, vilket i förekommande fall framgår tydligt.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt