Swedbank Robur: minskar i ÅF

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har minskat sitt innehav i teknikkonsultbolaget ÅF till 6,51 procent av kapitalet och 4,75 procent av rösterna.
 
Det framgår av ett flaggningsmeddelande, då röstandelen sjunkit under 5 procent.
 
Innan minskningen, med avstämningsdatum 21 maj, hade Swedbank Robur 7,28 procent av kapitalet och 5,32 procent av rösterna.
 
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige är den Roburfond med största ägande i ÅF, med 3,26 procent av kapitalet innan minskningen.
 
Detta visar data från ägardatatjänsten Holdings.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget av extern part, vilket i förekommande fall framgår tydligt.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt