Swedbank Robur: fortsätter öka i Skanska, har nu 5,01% av kap

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har ökat sitt innehav i byggbolaget Skanska till 5,01 procent av kapitalet.
 
Det framgår av ett flaggningsmeddelande.
 
Den 30 april ägde Robur 4,99 procent av bolaget, efter att ha ökat kontinuerligt från ungefär halva den nivån för ett år sedan.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget av extern part, vilket i förekommande fall framgår tydligt.

 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt