STORBRIT: PRESSAT BREXIT-SCHEMA, FÖRHANDLINGSSTART MAJ/JUNI

BRYSSEL (Direkt) De verkliga förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU väntas inte komma igång förrän tidigast i slutet av maj. Det är ändå snabbt marscherat för att EU ska ta fram sin förhandlingsposition.

Tidsschemat är mycket pressat för att hinna med brexitförhandlingarna på två år innan Storbritannien automatiskt träder ut ur EU.

På onsdagen lämnar Storbritannien in artikel 50-anmälan till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Han har lovat att inom 48 timmar skicka ut ett utkast till riktlinjer för EU:s position till de 27 övriga EU-länderna.

I stort sett är utkastet färdigt, men det kan behöva justeras efter något oväntat i det brittiska brevet, uppgav EU-källor för Nyhetsbyrån Direkt.

Därefter följer en månad då Donald Tusk ska överlägga med de 27 huvudstäderna om riktlinjerna.

Den 29 april samlas EU-ledarna i Bryssel utan den brittiska premiärministern Theresa May för att anta dessa riktlinjer.

Riktlinjerna kommer att innehålla principer och ramar. EU27 slår fast sina intressen, som att de fyra friheterna är odelbara (fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft).

Theresa May tillkännagav därför i sitt tal den 17 januari att Storbritannien kommer att lämna den inre marknaden och tullunionens gemensamma tullmur mot omvärlden. Det är priset för att kunna stoppa den fria rörligheten för personer och stänga ute EU-medborgare.

Omedelbart den 29 april kommer kommissionen att lägga förslag om att starta brexitförhandlingarna och att kommissionen själv ska sköta förhandlingarna. Detta har alla 27 redan gått med på.

Troligen lägger kommissionen då också fram ett utkast till förhandlingsdirektiven, som är mer specifika än riktlinjerna.

EU-ländernas ministrar i allmänna rådet (utrikes- eller EU-ministrar) ska sedan besluta om kommissionens förslag. Sannolikt behövs omkring ytterligare en månad för att de 27 ska enas om detaljerna i förhandlingsdirektiven. Det betyder att ett extra ministermöte får hållas i slutet av maj eller början av juni för att anta direktiven.

Därefter startar förhandlingarna.

Dessförinnan väntas parterna komma överens om enklare praktikaliteter.

Chefsförhandlaren Michel Barnier har gjort klart att EU först vill förhandla om hur mycket Storbritannien är skyldig EU-budgeten för åtaganden som redan är gjorda. EU anser att beloppet uppgår till omkring 60 miljarder euro.

Men detta innebär också att EU kommer att uppfylla sina åtaganden om betalningar till Storbritannien – som regionalstöd och jordbruksstöd.

I denna inledande fas av förhandlingarna vill EU27 också komma överens om vilka rättigheter EU-medborgare i Storbritannien ska ha i framtiden, och omvänt vilka som blir brittiska medborgares rättigheter i EU.

Först därefter är EU27 berett att förhandla om det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien. Troligen blir det i form av ett frihandelavtal.

Övergångsarrangemang för att undvika en abrupt förändring ska också diskuteras. En av otaliga frågor är om Storbritannien kan få fortsätta att ingå en tid i EU:s frihandelsavtal med olika länder runt om i världen.

Resten av världen utgör omkring hälften av den brittiska exporten. I princip kan Storbritannien om 24 månader stå utan handelsavtal med dessa länder. Frihandelsavtal kan ta allt från tre till tio år att förhandla.

Visserligen ska kommissionen sköta brexitförhandlingarna, men de 27 EU-länder har understrukit att de vill vara mer involverade än i vanliga frihandelsförhandlingar.

Riktlinjerna och förhandlingsdirektiven kommer att justeras över tid.

Högsta ansvar har förstås EU-toppmöten, som väntas få avgöra de svåraste frågorna i nattmanglingar på sedvanligt manér. Utrikes- och EU-ministrar har det mer regelbundna ansvaret. Nivån under dem är ländernas EU-ambassadörer i Bryssel (Coreper), som oftast träffas flera gånger i veckan.

Under dem kommer de verkliga förhandlingarna att äga rum. De sköts av EU-kommissionens arbetsgrupp (task force) under chefsförhandlaren Michel Barnier.

Arbetsgrupp består nu av omkring 30 personer – dock ingen britt. Britter är inte utestängda men ingen verkar ha velat förhandla mot sitt hemland, sade en källa i kommissionen.

Arbetsgruppens storlek väntas så småningom stiga till 50 personer. Under förhandlingarna kommer arbetsgruppen att vid behov använda expertis från kommissionens olika generaldirektorat (motsvarar departement), till exempel inom fiske, miljö eller finansmarknadsfrågor.

När Storbritannien på onsdag lämnar in anmälan om utträde startar klockan. Tjugofyra månader senare lämnar Storbritannien EU automatiskt – med eller utan en uppgörelse – om inte alla parter enas om en förlängning.

Inom dessa två år måste det nya avtalet ratificeras av omkring 40 nationella och regionala parlament på EU-sidan, vilket väntas ta sex månader.