SPARANDE: STOR UPPSIDA I AFRIKA, MEN SVÅRT BORTSE FRÅN RISKER

STOCKHOLM (Direkt) Det stormar politiskt i Zimbabwe och president Robert Mugabes status är oklar. Landets aktiebörs noteras samtidigt för en uppgång på omkring 400 procent under 2017. Skenet bedrar dock - valutaras får den till synes fantastiska uppgången att framtå som mindre lysande.

"En del sydafrikanska fonder med innehav i Zimbabwe gör regelbundet nedskrivningar på grund av valutan", säger Karin Fries, förvaltare för Carnegie Afrikafond, till Direkt.

Sedan Zimbabwes valuta gjordes om förra året har den i praktiken rasat i värde, trots att den officiellt fortfarande är värderad 1:1 mot dollarn. Förutom valutatappet är själva anledningen till börsuppgången mindre positiv. Brist på kontanter och tillit till banker har gjort börsen till platsen där folk placerar sina pengar, för att inte mista dem, och landets ekonomiska situation är prekär. Av de i Sverige tillgängliga Afrikafonderna är det för tillfället ingen som har investeringar i Zimbabwe.
 
Nordnets sparekonom Joakim Bornold säger sig till Direkt själv ha varit intresserad av att investera i Zimbabwe en gång i tiden, men avstått på grund av dåliga förutsättningar vad gäller valuta och politik. Det har enligt Joakim Bornold länge funnits fina bolag i landet, exempelvis leverantörer till råvaru- och gruvnäringen.
 
“Zimbabwe är ett bra exempel på ett land där det finns bra bolag till låga värderingar – men av ett skäl”, säger Joakim Bornold.
 
Investeringsklimatet skiljer sig markant åt bland de 54 länder Afrika består av. Sydafrika sticker ut som den överlägset mest mogna och likvida marknaden, medan andra länder har en bra bit kvar till att anses ha väl fungerande kapitalmarknader. Afrikafonder har haft ett antal tuffa år bakom sig där de markant underpresterat jämförelseindex som MSCI World och OMXS30. Men på senare tid ser det bättre ut: fem av de elva Afrikafonder som finns tillgängliga för försäljning i Sverige har från årsskiftet gått bättre än OMXS30, för att ta ett exempel.
 
Capture11 Bild: Kursutveckling de tre senaste åren för Afrikafonder som finns till försäljning i Sverige. Jämförelsegrafer MSCI World och OMXS30. Källa: Infront.

Bild: Kursutveckling i år för Afrikafonder som finns till försäljning i Sverige. Jämförelsegrafer MSCI World och OMXS30. Källa: Infront.Bild: Kursutveckling i år för Afrikafonder som finns till försäljning i Sverige. Jämförelsegrafer MSCI World och OMXS30. Källa: Infront.
 
Ett land som har haft medvind är Nigeria, med en uppgång på 44 procent sedan årsskiftet. Enligt Mathias Althoff, förvaltare på Tundra Frontier Africa Fund, finns det fortfarande stor uppsida kvar i landet.
 
“Bankerna ser mycket intressanta ut, bland annat eftersom det finns en stor underpenetration på banktjänster i landet. Befolkningsmängden är idag 190 miljoner människor som förväntas växa till 400-450 miljoner fram till 2050. Genomsnittsåldern i landet är idag 18 år och många unga ska in på arbetsmarknaden. Samtidigt leder urbaniseringen till att allt fler blir en del av tjänsteekonomin och behöver ett bankkonto”, säger Mathias Althoff till Direkt.
 
Tundras Afrikafond är idag till stor del viktad mot just Nigeria, med innehav motsvarande 30 procent av fonden. Även Egypten utgör en större andel av fonden med en vikt på 50 procent. Tundra ser landet som spännande och det var Egyptens devalvering 2016 som var avgörande för att Tundra skulle positionera sig. Det blev i och med den mycket fördelaktigt att investera och Mathias Althoff ser nu även en stabilare situation i landet. Turismen har snabbt ökat, från främst Storbritannien och Tyskland, efter att tidigare kraftigt ha avtagit i samband med arabiska våren och sedermera nedskjutningen av det ryska passagerarplanet.
 
“Egypten har en hög utbildningsnivå och ligger bra till för att leverera till Europa, Mellanöstern och resten av Afrika. Landet har goda förutsättningar att bli en produktionshubb för närliggande område”, säger Mathias Allthoff.
 
Carnegies Afrikafond är mer diversifierad vad gäller geografi och skiljer sig en del från Tundra, när det kommer till förhållningssätt vid investeringar.
Karin Fries är tydlig med att Carnegie inte investerar i länder, utan i bolag. Fonden inleder investeringsprocessen med att identifiera intressanta bolag. Sedan tittar man på faktorerna runt omkring. Avgörande är att valutan är konverterbar och att det överlag är ett konstruktivt klimat för bolaget att verka i. Mathias Althoff och Tundra börjar å sin sida med att analysera ländernas förutsättningar, innan de gör en djupare bolagsanalys.
 
“Även om bolagen är bra, så kan marknaden de verkar på förändras väldigt snabbt. Man behöver se över om förutsättningarna finns i landet, om det finns en stabilitet och en väl fungerande juridik som skyddar dig, samt bolaget och deras verksamhet”, är Joakim Bornolds kommentar i denna fråga.
 
Skillnaderna nu mot när Karin Fries för sju år sedan började förvalta Carnegies Afrikafond är stora: I den positiva vågskålen nämner hon transparens, information och tillgång till bolagsledningar som saker som förbättrats markant. Däremot har intresset att investera på de afrikanska börserna minskat, och omsättningen har fallit rejält i många fall. Som möjlig anledning pekar Karin Fries på att många av länderna drabbats ganska hårt av problem på makrosidan och att det har tagit lång tid att ta sig ur det. Samtidigt har en hel del politiska förvecklingar inte hjälpt.
 
“Det är svårt att veta vad som är hönan och ägget. En del social oro tenderar att komma vid dålig ekonomisk utveckling. Det är synd att intresset för investeringar i Afrika har avtagit, för det har tagits många kliv framåt vad gäller integration med övriga världen”, säger Karin Fries.
 
Valutaaspekten är ett ständigt återkommande tema när det kommer till investeringar på Afrikas börser. Att en valuta är volatil ses generellt ofta som en riskfaktor, men i Afrika är det i viss mån tvärtom. Karin Fries föredrar volatila valutor, då de indikerar en hyfsad omsättning och konverterbarhet. Enligt Karin Fries är därmed en volatil valuta att föredra framför en som knappt rör på sig.
 
“Den sydafrikanska randen är en av världens mest volatila valutor, men den är i alla fall konverterbar till 100 procent till en låg kostnad”, säger Karin Fries.
 
Mathias Althoff har på det hela taget en ljus syn på Afrika och de möjligheter som finns. Han konstaterar att kontinenten är den på jorden som har störst uppsida kvar. Det är där befolkningstillväxten kommer, den stora konsumtionsökningen väntas och det är också därför de stora investeringarna behövs. Mathias Althoff menar att det har skett enorma förbättringar sedan millennieskiftet, även om det har varit en del motgångar på flera av marknaderna de senaste åren.
 
“För varje dag som går är Afrika en bättre plats än det var igår. Även om media till stor del rapporterar om tråkigheter, så är den större rörelsen i positiv riktning”, säger Mathias Althoff.