SPARANDE: OROLIG BOMARKNAD KAN SLÅ MOT SMÅBOLAGSFONDER

STOCKHOLM (Direkt) Att det finns en oro på den svenska bostadsmarknaden är tydligt och det syns inte minst i bostadsutvecklarnas aktiekurser. Risken finns att avmattningen och en potentiell större nedgång på bostadsmarknaden kan påverka svenska aktiefonder, särskilt inom småbolagssegmentet.

"Detta har redan tryckt ned småbolagssektorn en del, eftersom byggrelaterade bolag väger relativt tungt i småbolagsindex", säger Johan Thorén, förvaltningschef och vice vd på Strand Kapitalförvaltning, till Direkt.

På måndag lämnar Finansinspektionen in sitt förslag om skärpta amorteringskrav till regeringen. Och dagen efter släpper Valueguard sina oktobersiffror för bostadspriser i Sverige. Septemberstatistiken visade att bostadsrättsindex sjönk med 1,9 procent (i Stockholm 2,2 procent), medan villaindex sjunkit 1,3 procent, under månaden. Flera bedömare (bland annat Nordea), tror på fortsatt nedgång i oktober.
 
Vad gäller börsen påtalar Johan Thorén att många bolags aktier inom bostadsutveckling, bygg, samt dess underleverantörer redan har tagit en del stryk. Detta är enligt Johan Thorén inte helt oväntat och han säger att man tydligt kan se att vissa aktiefonder har minskat sin exponering mot byggsektorn. Strand har i sin småbolagsförvaltning undvikit den typen av exponering under en längre tid och innehar varken fastighetsbolag, byggbolag eller bostadsutvecklare. Strand har tidigare haft bolag i kategorin underleverantörer till byggmarknaden i portföljen, men valt att kliva av sektorn helt. En större nedgång av bostadspriserna kan enligt Johan Thorén riskera leda till att svenskarna drar åt svångremmen, vad gäller investeringar och konsumtion.
 
“Det finns spridningsrisker, men där är vi inte ännu. Dock gäller det att vara lite observant”, säger Johan Thorén.
 
Det negativa sentimentet på bostadsmarknaden lär inte ha undgått fondbolagen. Avanzas sparekonom Claes Hemberg menar att dessa är högst medvetna om vilket besvärligt börsår bostadsutvecklare som JM och Oscar Properties haft. Samt att fonder uppenbarligen sålt av i sådana innehav, då aktiekurserna är ned så kraftigt, och dess utveckling snarare drivs av större aktörer än privatsparare.
 
“Samma nedgångar har inte setts i de bolag som levererar till byggbolag, och det är möjligt att nästa våg av förlorare blir inom den kategorin”, säger Claes Hemberg till Direkt.
 
En viktig sak att komma ihåg enligt Claes Hemberg är att ungefär hälften av Sveriges tillväxt på ett eller annat sätt är kopplad till byggande. Samt att om den tillväxten kraftigt bromsas, kommer det märkas för många bolag och fonder.
 
Bör då svenska fondförvaltare agera på något sätt i detta läge? Pär Andersson är ansvarig förvaltare på Spiltans aktiefonder Småland samt Dalarna. Enligt honom påverkas inte fondbolagets förvaltning av kortsiktiga svängningar på bostadsmarknaden. Spiltan letar efter bolag med affärsverksamhet och struktur som fungerar över tiden, och avstår från att tajma marknaden. Däremot påtalar Pär Andersson att det generellt kan vara en god idé för förvaltare att se över vilken exponering man har mot bostadssektorn. Det finns tre delar av bostadssektorn; de som bara äger fastigheter, de som äger fastigheter samt även utvecklar projekt, och de rena projektutvecklarna. Och det är i de senare den största risken ligger, då de helt enkelt är beroende av kassaflödet från ett projekt för att kunna finansiera nästa, fortsätter han.
 
“Om det kommer in ett nytt fastighetsexponerat bolag på börsen, så är vi nog lite avvaktande att investera i det just i denna miljö. Jag tror inte heller att det kommer några sådana noteringar på ett tag”, säger Pär Andersson
 
Vad gäller svenska aktiefonders mandat att agera med anledning av bostadsoro, är det dock inte alltid helt enkelt. Johan Thorén pekar på att många fonder mer eller mindre är tvingade att vara exponerade mot varje sektor, för att inte avvika för mycket från index. Samtidigt menar Johan Thorén att man inte nödvändigtvis behöver vara så alarmistisk: är man långsiktig och räknar ser man att vissa bostadsrelaterade bolag har blivit riktigt billiga nu – även om det krävs en viss riskvillighet för att köpa. Detta är dock inget som lockar Strand; de behöver tro på bolagen och segmenten ifråga på både kort och lång sikt, för att vara intresserade av att köpa, enligt Johan Thorén.
 
Det finns en annan aspekt kring bostadsprisnedgång och fonder som kan vara värd att tänka på. Om det blir stora uttag ur småbolagsfonder, kan dessa tvingas sälja andra innehav än just sådana som är förknippade med bostadssektorn, säger Johan Thorén. Ur den synvinkeln kan även Strands småbolagsförvaltning komma att drabbas, säger han.
 
Claes Hemberg har det senaste året personligen helt undvikit bolag med kopplingar, direkta eller indirekta, till bostadsmarknaden. Två bra frågor att ställa sig är enligt Claes Hemberg hur länge förvaltare vågar sitta kvar i underleverantörerna till bygg samt hur mycket ska nybyggandet falla.
 
“Bostadsbyggarna har byggt på drömmar och förhoppningar om att priserna ska fortsätta upp, och att folk ska vilja köpa dyra lägenheter eftersom att priserna går ju alltid upp. Om den kurvan bryts, tror jag synen på vad vi köper förändras”, säger Claes Hemberg.
 
En del kritik har riktats, från bland annat banker, mot FI:s förslag angående amorteringskravet. Enligt Claes Hemberg är denna gälla kritik ett tecken på hur nervösa många aktörer på marknaden i dag är.
 
“Om inte banker, byggbolag och underleverantörer tål ett skärpt amorteringskrav, bör de se över sina affärsmodeller”, säger Claes Hemberg.