Sparande: Avanzas kunder gör 1,8 fondbyten per konto i maj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondspararna är åter optimistiska och har i maj gjort de största köpen sedan i januari. Mest populära är global- och branschfonder.
 
Det skriver Avanza i ett pressmeddelande.
 
“Nära hälften av allt nysparande går till globalfonder och här ser vi också att spararna är extra prismedvetna. Sju av de tio mest köpta globalfonderna är lågprisfonder med under 0,4 procent i avgift. En billig globalfond ger en bra bas i sparandet, men den kan vara bra att komplettera med andra smalare fonder”, säger Avanzas sparekonom Johanna Kull i samband med pressmeddelandet.
 
I övrigt väljer spararna USA före Europa.
 
“En stark rapportperiod i USA och Trumps skattestimulanser har fått privatspararna att vända blicken mot USA igen. Europa får dock kalla handen efter något haltande makrostatistik och politisk turbulens i Italien. Här följer småspararna en global trend. Stora institutionella investerare gör de största försäljningarna av europeiska aktier på nära två år”, säger Johanna Kull.
 
Asien- och tillväxtmarknadsfonder uppges befinna sig på säljlistan och möjliga anledningar som tas upp är det faktum att många tillväxtekonomier har stora lån i dollar och därför pressas av just en stark dollar samt stigande amerikanska räntor.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt