Skandia: ändrade Equity Style Boxes

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Skandiafonderna Skandia Sverige Hållbar, Skandia Småbolag Sverige, Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Sverige har fått sina Morningstar Equity Style Boxes ändrade enligt följande:
 

 
Fond            Ny      Tidigare

Skandia Sverige Hållbar  Mid growth  Large growth

Skandia Småbolag Sverige  Small growth Mid growth

Skandia Cancerfonden    Mid growth  Large growth

Skandia Världsnaturfonden Mid growth  Large growth

Skandia Sverige      Mid growth  Large growth

 
Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt