SKAGEN Kon-Tiki: volatilitet ger möjligheter – förvaltare

Uppdragsartikel – finansierad av SKAGEN Fonder.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Inom loppet av veckor ändrades det globala ekonomiska sentimentet under det andra kvartalet. Istället för bilden av en synkroniserad global tillväxt växte ett mer komplext narrativ fram, med antaganden om att handelsspänningar mellan USA och Kina kommer försvaga tillväxten på global basis.
 
Det förmedlar Cathrine Gether och Fredrik Bjelland, som förvaltar aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki, i en kvartalsrapport.
 
Förvaltarna konstaterar att aktier och valutor på tillväxtmarknader, fondens fokusområde, påverkats negativt av en kombination av stigande räntor och starkare dollar.
 
Fondteamet påpekar dock att tillväxtmarknader är högst heterogena och därmed förknippade med olika risker och möjligheter. I den nuvarande volatila miljön finns ett starkt incitament för investerare att välja aktiv framför passiv förvaltning och bolagsfundamenta bör förr eller senare återvända till investerares medvetande, skriver de, och tillägger att denna typ av marknad öppnar möjligheter för stock pickers som SKAGEN Kon-Tiki.
 
I juni noterade fonden en nedgång om 5,6 procent i basvalutan norska kronor, vilket var svagare än dess jämförelseindex (MSCI EM NR USD), som sjönk 4,5 procent omräknat i norska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -9,7 procent per den 30 juni, medan jämförelseindex är -7,0 procent i norska kronor. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -4,0 procent i juni och sedan årsskiftet noteras en nedgång om 1,0 procent.

000000SKAGEN Kon-Tikis bästa respektive sämsta avkastningsbidrag i det andra kvartalet. (Källa: SKAGEN Fonder)
 
Det långvariga innehavet Mahindra & Mahindra var SKAGEN Kon-Tikis bästa bidragsgivare i det andra kvartalet. Förvaltarna skriver att bolaget drar nytta av en återhämtning på den indiska jordbruksmarknaden, där regeringens fortsatta jordbruksinvesteringar inför Indiens val bådar gott för sektorn, från vilken tre fjärdedelar av Mahindras vinster kommer. Fonden har avyttrat nästan 50 procent av sin position i bolaget, efter en stark aktieutveckling.
 
SKAGEN Kon-Tikis näst bästa innehav under kvartalet var Ericsson, där förvaltarna pekar på att det nu är ett ypperligt läge att göra en fundamental översyn av organisationen, vilket skulle ge Ericsson en stark position inför att de för bolaget så viktiga 5G-investeringarna tar fart på allvar.
 
Trots en svag brasiliansk aktiemarknad, lyckades det inom nötkött verksamma innehavet Marfrig göra bra ifrån sig. Portföljteamet skriver att bolaget ser ut att kunna slutföra sin försäljning av dotterbolaget Keystone.
 
Ett annat innehav som presterade väl i det andra kvartalet var kinesiska China Shineway, som tillhandahåller traditionell kinesisk medicin. Bolagets aktie steg efter att ha rapporterat ett resultat som var bättre än väntat och SKAGEN Kon-Tiki uppges i samband med detta ha passat på att sälja omkring en tredjedel av sitt innehav.
 
Södra Brasiliens största bank, Banrisul, gick från att i det första kvartalet ha varit en betydande positiv bidragsgivare till fonden, till att representera det omvända under årets andra kvartal. SKAGEN Kon-Tiki uppges ha hunnit sälja en tredjedel av sin position innan aktien föll ordentligt, men likväl var Banrisul fondens sämsta bidragsgivare under kvartalet. Fonden behåller sin nuvarande position, men är ovilliga att öka då förvaltarna ser ökad volatilitet i Brasilien i upptakten till valet senare i år.
 
Ett annat svagt innehav under kvartalet var LG Electronics, som enligt förvaltarna drabbades av oro för handelskrig och försämrade finanser för dotterbolaget LG Display. Fondteamets långsiktiga investeringstes är dock intakt och de noterar en förbättrad försäljningsmix för bolaget, drivet av premiumprodukter.
 
Det turkiska konglomeratet Sabanci var ett annat innehav som inte utvecklades önskvärt under kvartalet. Förvaltarna skriver att bolagets operationella tillgångar fortsätter att leverera, med resultat bättre än marknadens förväntningar, men att politisk osäkerhet inneburit en tung motvind för den turkiska aktiemarknaden och landets valuta liran. Knappt 50 procent av Sabancis värde är hänförligt till dess 41-procentiga ägarandel i Akbank. Förvaltarna påtalar att även med dagens uppskruvade kapitalkostnad i Turkiet är aktiens pris om 0,8 gånger det bokförda värdet attraktivt, med en avkastning på kapitalet om 16 procent för bankverksamheten.
 
Efter en kort men lönsam tid som aktieägare sålde fonden Gree Electrics i det andra kvartalet, skriver förvaltarna. Fondens fundamentala tes kring bolaget uppges ha spelat ut mer än väl, men när Gree Electrics meddelade att utdelningen för 2017 skulle ställas in, valde portföljteamet att sälja sitt innehav då detta var en överträdelse mot investeringstesen.
 
Bland övriga aktieförsäljningar i det andra kvartalet nämns Bollore och Kinnevik, varav den senare aktien såldes då den närmat sig fondens målkurs.
 
Gällande aktieförvärv togs den kinesiska köksverktygstillverkaren Robam in i portföljen under kvartalet. Bolaget har enligt förvaltarna ett premiummärke som genom sin design och kvalitet har lyckats tränga undan utländska konkurrenter. Robam fokuserar enbart på Kina och genererar en tredjedel av sin försäljning via e-handelskanaler. Vidare uppger fondteamet att bolaget har nettokassa, ett starkt kassaflöde och en begränsad finansiell risk.
 
Vid en utblick skriver Cathrine Gether och Fredrik Bjelland att de förväntar sig fortsatt volatilitet de kommande månaderna och att de från ett bottom-up-perspektiv fortsätter leta efter billiga aktier som kan överavkasta i den nuvarande miljön.
 
Fondens aktieportfölj består av 44 bolag och har ett viktat P/E-tal på under än 9, vilket är 25 procent lägre än MSCI EM Index och 45 procent lägre än MSCI DM Index, avslutar förvaltarna.

00001SKAGEN Kon-Tikis tio största innehav per den 30 juni 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)
 
Klicka på länken för att läsa SKAGEN Kon-Tikis kvartalsrapport: https://www.skagenfonder.se/globalassets/pdfs/status-reports/sweden/skagen-kon-tiki-a/2018/20180630_skagen-kon-tiki-a-q2.pdf
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt