Skagen Kon-Tiki: innehav i fokus – Naspers/Tencent

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Skagen Fonder.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med sitt ekosystem av gaming, internetkommunikation och e-handel har Tencent Holdings endast skrapat på ytan av de otaliga möjligheter som håller på att öppnas upp.
 
Det skriver Cathrine Gether, förvaltare för den tillväxtmarknadsorienterade aktiefonden Skagen Kon-Tiki, i en kommentar till Fonder Direkt. Naspers, som äger 31,2 procent av Tencent, var per den 31 mars fondens tredje största innehav. I ljuset av det avhandlas här de båda bolagen.
 
Vad som huvudsakligen har fått det kinesiska internetbolaget Tencents aktie att gå trögt den senaste tiden är enligt förvaltaren kommentarer om att bolaget kommer investera kraftigt framöver. Marknaden har fram tills nu blivit lite bortskämd med kvartalsrapporter från Tencent där såväl omsättning som vinst överträffat förväntningarna vartenda kvartal, tillägger hon.
 
Cathrine Gether och Skagen Kon-Tiki har alltjämt en positiv syn på bolagets framtid och menar att även om marginalerna kommer påverkas av investeringarna, så lär dessa ge avkastning framöver. Fondens portföljteam räknar med att en stor del av investeringarna går till video, betalningslösningar och artificiell intelligens, som alla benämns som spännande områden med stor potential.
 
Gällande det sydafrikanska investmentbolaget Naspers påminner Cathrine Gether om att en investering i bolaget i hög grad är en investering i Tencent, då Naspers innehav i Tencent är värderat till 135 procent av Naspers börsvärde.
 
Naspers handlas alltså till en substansrabatt om 35 procent, bara sett till sitt innehav i Tencent och oaktat övriga innehav. Anledningen till detta är att de andra bolagen Naspers investerat i gör förlust till följd av stora investeringar, skriver Cathrine Gether.
 
I samband med Naspers rapport för det första kvartalet meddelades att bolaget minskat sin ägarandel i Tencent från 33,2 till 31,2 procent. Kring denna försäljning finns både bra och mindre bra aspekter, menar förvaltaren. Portföljteamet är något besvikna över att inte en liten del av försäljningslikviden öronmärktes för aktieåterköp. Detta eftersom det skulle ha inneburit ett positivt signalvärde och sannolikt hade resulterat i en helt annan kursreaktion vid aviserandet.
 
Men aktieförsäljningen i Tencent innebär en stärkt handlingskraft och ger Naspers flexibilitet både vad gäller konsolidering inom sina verksamhetsområden samt sina möjligheter att köpa ut minoritetsaktieägare i något av sina innehav, skriver Cathrine Gether, som betonar att försäljningsmanövern på det hela är väldigt positiv.
 
Naspers internettillgångar rör sig sakta men säkert mot lönsamhet och med de nya investeringar som nu blir möjliga, kommer bolaget kunna korta ned tiden tills frukterna av dessa satsningar kan skördas, påtalar förvaltaren. Hon skriver att flera av de segment Naspers verkar inom är “winner takes it all-marknader”, där man behöver investera kraftigt under en period. I nästa fas gäller det att bygga upp en så stark marknadsposition att det är svårt för konkurrenter att slå sig in. Sedan, i den efterföljande fasen, väntar vanligtvis en “enormt lönsam och skyddad business”, skriver Cathrine Gether.
 
Skagen Kon-Tiki ser en ljus framtid för både Tencent och Naspers. I Tencents fall pekar förvaltaren på det enorma ekosystem bolaget byggt upp, med en användarbas vars motsvarighet inte går att finna någon annanstans. Nya tjänster som på kort tid kan skalas upp fortsätter att introduceras och allt är samlat på bolagets egen plattform, där värdefull användardata kan användas för korsförsäljning mellan olika tjänster, skriver Cathrine Gether. Den brasklapp kring Tencent som ändå nämns i kommentaren till Fonder Direkt är potentiella regulatoriska begränsningar och hur de skulle kunna tänkas påverka bolagets verksamhet.
 
Gällande Naspers, som Skagen Kon-Tiki äger, är portföljteamet säkra på att den stora substansrabatten investmentbolaget handlas till kommer reduceras när bolagets internettillgångar når lönsamhet. Förhoppningsvis kan detta, nu när Naspers drygat ut sin kassa, ske än snabbare än vad som tidigare var sannolikt, skriver Cathrine Gether.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt