SKAGEN Global: väl förberedda på handelskrig – förvaltare

Uppdragsartikel – finansierad av Skagen Fonder.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Trots att USA och Kina verkar ha tagit de första stegen mot ett handelskrig är kan aktier fortsatt anses vara attraktiva för den långsiktiga investeraren. SKAGEN Global är väl förberett för att hantera den turbulens som kan uppstå framöver.
 
Det förklarar globalfonden SKAGEN Globals förvaltare Knut Gezelius i en nyhetsuppdatering.
 
Förvaltaren skriver att eskaleringen från hot till ett reellt handelskrig förväntas få globala konsekvenser, med lidande leverantörskedjor som för med sig ökande kostnader för företag och dyrare produkter för konsumenter. Knut Gezelius slår fast att detta kommer att påverka de globala aktiemarknaderna, men framhåller att det trots det oförutsägbara läget finns attraktiva investeringsmöjligheter för den långsiktige.
 
“Handelskriget har varit på väg en längre tid. /…/ Denna typ av tumult ger möjligheter för aktiva stock pickers. SKAGEN Global har ett oinskränkt investeringsmandat som tillåter oss att söka efter, och köpa, aktier i undervärderade bolag i princip var som helst i världen”, upplyser Knut Gezelius.
 
Förvaltaren understryker vidare att det faktum att nästan alla räds ett handelskrig innebär att portföljteamet kan lyckas hitta kvalitetsbolag till ännu lägre priser. I det långa loppet kommer det betala sig, även om det kan innebära viss turbulens på kort sikt, tillägger han. Som ett led i att kunna ta del av plötsliga möjligheter på aktiemarknaderna uppges SKAGEN Global de senaste sex månaderna ha förstärkt sin pipeline av portföljkandidater, för att snabbt kunna agera om och när attraktiva ingångsnivåer uppstår framöver.
 
Gällande SKAGEN Globals portfölj rapporterar Knut Gezelius att bland annat tre amerikanska bolag har införskaffats under det andra kvartalet: Mastercard, Moody’s och Tyson Foods.
 
I fallet Mastercard framgår att investeringstesen är att bolaget gynnas av ett strukturellt globalt skifte från kontanter till elektroniska betalningar (något som ibland omnämns som “the war on cash” i framförallt amerikansk finansmedia).
 
Moody’s uppges verka på en oligopolistisk marknad och bedöms framöver kunna dra stor nytta av ökande finansiering via obligationer på tillväxtmarknader.
 
Kycklingproducenten Tyson Foods, som tidigare varit ett innehav i SKAGEN Global, har sett sitt aktiepris falla till följd av kortsiktigt brus, skriver Knut Gezelius, och han pekar på att den långsiktiga proteintrenden samt möjligheten att bibehålla en gynnsam prisnivå på kyckling verkar intakt.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt