Skagen Focus: Koreamöte starten på något stort?

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Skagen Fonder.

 
Förra veckans historiska möte mellan Nord- och Sydkoreas ledare fick fart på aktiefonden Skagen Focus sydkoreanska cementaktier Hanil Cement och Asia Cement, som inför mötet steg 35 respektive 34 procent.
 
Det framkommer av en nyhetsuppdatering signerad Skagen Fonders kommunikationsansvarige Anna S. Marcus.
 
“I och med det historiska mötet har parterna skrivit under ett gemensamt uttalande om att försöka uppnå fullständig fred mellan länderna och sträva efter total kärnvapennedrustning. Även om vägen till fred fortfarande är lång och flera svåra frågor återstår, kan utfallet av mötet också få långtgående konsekvenser för de båda ländernas ekonomi”, skriver Anna S. Marcus.
 
Hon ser särskild potential för Sydkoreas bygg- och transportindustri, ifall ett samarbete länderna emellan kommer till stånd. Det skulle även kunna visa sig viktigt för närliggande regioner som påverkats negativt av den geopolitiska oron förknippad med Nordkoreafrågan, tillägger Anna S. Marcus.
 
En anledning till att Skagen Focus innehav Hanil Cement och Asia Cement gått så starkt i samband med den upptinade relationen mellan nord och syd är enligt Anna S. Marcus den kroniska brist på cement som råder i Nordkorea. Hon pekar på att landets produktion uppgår till cirka en tiondel av grannlandets och att produktionen försvåras på grund av brist på såväl el som utrustning.

000000Hanil Cement och Asia Cement har haft en kursutveckling på 47 respektive 41 procent sedan början på april. (Källa: Infront)
 
“Vi äger en dynamisk duo genom två av de ledande cementproducenterna i Sydkorea som båda handlas med omfattande rabatt till våra fundamentalt motiverade målkurser och liknande globala bolag. De befinner sig i en bransch som nyligen konsoliderats genom sammanslagningar, vilket vi tror skapar en bättre operationell miljö för de kvarvarande aktörerna och en mer rationell prisnivå”, säger Jonas Edholm från Skagen Focus portföljteam i samband med nyhetsuppdateringen.
 
Fonden uppges ha reducerat sina innehav i Hanil Cement och Asia Cement efter aktiernas kraftiga prisuppgångar.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt