SKAGEN Focus: flertalet portföljförändringar i 2 kv

Uppdragsartikel – finansierad av Skagen Fonder.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det andra kvartalet inleddes starkt för flertalet av aktiefonden SKAGEN Focus innehav, men det generella marknadssentimentet förändrades därefter drastiskt till det sämre som en följd av den giftiga kombinationen italienskt valresultat och ökad handelskrigsretorik från Donald Trump.
 
Det förklarar fondförvaltarna Jonas Edholm och David Harris i en kvartalsrapport.
 
Förvaltarna konstaterar att den dystrare stämningen som uppstod på marknaden i det andra kvartalet främst drabbade verkstad, och särskilt bilindustrin, samt bolag med upplevd risk förknippad med eurozonens statsfinanser.
 
Jonas Edholm och David Harris anser att detta har skapat vad som kan visa sig vara (i det fall en utpräglad recession kan undvikas) tillfälliga felprissättningar i flertalet sektorer. Förvaltarna skriver att Donald Trumps “America First-policy” och dess tillhörande åtgärder drastiskt har nedvärderat aktier, särskilt de utanför USA med cykliska inslag, till nivåer SKAGEN Focus finner attraktiva.
 
I juni noterade SKAGEN Focus en nedgång om 3,4 procent i basvalutan norska kronor, vilket var svagare än dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD), som sjönk 0,9 procent omräknat i norska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -2,5 procent per den 30 juni, medan jämförelseindex är -0,8 procent i norska kronor. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -1,8 procent i juni och sedan årsskiftet har noteras en uppgång om 7,0 procent.

000000SKAGEN Focus bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det andra kvartalet. (Källa: SKAGEN Fonder)
 
De politiska stökigheterna i Italien har påverkat fondens innehav i landet negativt – Telecom Italia och Unicredit var bland de sämsta bidragsgivarna i det andra kvartalet. Efter aktiefallen handlas dessa två aktier nu på exceptionellt billiga nivåer och SKAGEN Focus har ökat sin position i Telecom Italia under kvartalet, skriver förvaltarna.
 
Bolaget känner pressen på att förbättra sin kapitalallokering från aktivistinvesteraren Elliot, som även tryckt på för en spinn-off av det fasta nätverket senare i år, informerar fondteamet, som anser att Telecom Italias aktie, ur ett summan-av-delarna-perspektiv, erbjuder mer än 50 procents uppsida även konservativt räknat.
 
Efter en kraftig uppgång i år, har SKAGEN Focus sålt sin position i den amerikanska skiffergasproducenten Whiting Petroleum vid förvaltarnas målkurs, vilket har minskat fondens energiexponering markant.
 
Även innehavet i Fila Korea har avyttrats då aktiepriset dubblats sedan årsskiftet och nu handlas vid fondens målkurs. Vidare har small cap-bolaget Village Supermarket sålts, efter en snabb men betydande uppgång. Slutligen, vad gäller aktieförsäljningar, nämns de sydkoreanska cementbolagen Hanil Cement och Asia Cement, som båda stigit substantiellt sedan positionerna intogs i september 2017.
 
Som ersättare till de avyttrade bolagen har ett antal nya positioner i linje med fondens investeringsprocess tagits, skriver förvaltarna, som under kvartalet gradvis börjat skala in fonden i den tyska detaljhandels- och grossistkedjan Metro, den sydkoreanska färg- och byggmaterialstillverkaren KCC samt det turkiska industrikonglomeratet KOC Holdings.
 
Fonden har även nyligen ökat sin exponering mot råvarusektorn genom investering i Kanadalistade Ivanhoe Mines, som driver tillgångar (främst koppar) i södra Afrika, huvudsakligen i Demokratiska Republiken Kongo. SKAGEN Focus exponering mot råvarusektorn hade innan detta varit historiskt låg sedan början av 2017, då fonden avslutade flera lönsamma investeringar såsom South 32 och First Quantum, skriver förvaltarna. Ivanhoe Mines äger några av de mest attraktiva outvecklade koppartillgångarna globalt och erbjuder en signifikant uppsida då dessa framöver ska utvecklas och kommersialiseras, skriver portföljteamet, som bedömer att en uppvärdering av aktien bör ske i takt med att bolaget närmar sig produktionsfas 2019/2020.
 
Vid utgången av det andra kvartalet 2018 bestod SKAGEN Focus aktieportfölj av 34 innehav, varav mer än hälften var investerade på small- och mid cap. De tio största positionerna, som står för 44 procent av fondens tillgångar, är enligt förvaltarna substantiellt undervärderade och har den bolagsspecifika potentialen att på två till tre års sikt omvärderas mot SKAGEN Focus målkurser.

00001SKAGEN Focus tio största innehav per den 30 juni 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt