SEB Investment Management: ökat kraftigt i Stendörren sedan mars

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SEB Investment Management trappar upp sitt ägande till 5,55 procent av kapitalet i Stendörren Fastigheter.
 
Det framgår av ett flaggningsmeddelande.
 
Detta är fondbolagets femte ökning sedan i mars 2018 och under denna period har ägarandelen gått från 2,11 till dagens 5,55 procent, visar data från ägardatatjänsten Holdings.
 
De SEB-fonder med registrerat ägande i Stendörren är Sverigefond Småbolag Chans/Risk, Sverigefond Småbolag samt Sverige Indexfond.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget av extern part, vilket i förekommande fall framgår tydligt.
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt