SEB Fonder: flaggar för över 5% av kapitalet i Vitec

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SEB Fonder har via en transaktion daterad den 15 maj ökat sitt innehav i programvarubolaget Vitec från 4,95 till 5,01 procent av kapitalet.
 
Det framgår av ett flaggningsmeddelande.
 
Sedan SEB Fonders första ägande i Vitec registrerades i ägardatatjänsten Holdings i december 2012, har en i princip obruten trend av ökningar skett.
 
Det största procentuella klivet togs i mars 2014, då innehavet ökades från 1,07 till 3,43 procent av kapitalet. Efter detta har fondbolaget konsekvent ökat genom ett större antal transaktioner, med undantag för en minskning i januari i år.
 
SEB Fonder är Vitecs fjärde största ägare sett till kapital. Mest äger Mawer Investment Management (6,08 procent), Thomas Eklund (5,85) och Lars Stenlund (5,67).
 
Den SEB-fond med störst exponering mot Vitec är SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk, med en portföljvikt om 1,27 procent. Det visar data från Morningstar.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt