SEB Dynamisk Aktiefond: steg 1% i feb, positiva till marknaden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden SEB Dynamisk Aktiefond noterade en uppgång om 1,0 procent i februari, vilket i princip var i linje med jämförelseindex (MSCI AC World Index NR) som steg 1,1 procent. Sedan årsskiftet är avkastningen för SEB Dynamisk Aktiefond plus 1,3 procent per den 28 februari, medan jämförelseindex är plus 2,4 procent.
 
Det framgår av en månadsrapport från SEB Investment Management.
11112Utveckling för SEB Dynamisk Aktiefond samt dess jämförelseindex sedan i mars 2013. Fonden startades 1977.
 
SEB Dynamisk Aktiefonds förvaltare Christian Darenhill skriver att det främst var kronans försvagning som bidrog till den positiva avkastningen i absoluta termer under februari, samtidigt som fonden inte höll helt jämna steg med sitt jämförelseindex. Förvaltaren konstaterar att SEB Dynamisk Aktiefond (med en hög aktieexponering i linje med SEB:s gemensamt positiva syn på marknaden) tappade mark på en svag världsbörs.
 
Vad gäller faktorallokering var fondens exponering mot “kvalitetsbolag” svagt gynnande, medan allokeringen på sektornivå hade en neutral, till svagt negativ påverkan. Övervikt inom telekom missgynnade fonden, men detta kompenserades nästan helt av undervikt inom dagligvaruhandeln som hade en svag utveckling, skriver Christian Darenhill.
 
Bland enskilda aktier var fonden under månaden betjänt av sina innehav i det turkiska järn- och stålbolaget Eregli Demir ye celik Fabrikalari, det finska bränslebolaget Neste och den japanska mobiloperatören NTT Docomo, som alla steg.
 
Avsaknad av Apple i portföljen kostade fonden relativt jämförelseindex, då det gigantiska teknikproduktbolaget steg 7 procent under februari, uppger förvaltaren.
 
Christian Darenhill skriver vidare att fonden förvaltas utifrån en disciplinerad investeringsprocess med tydliga kvalitets- och värderingsinslag, samt har en hållbarhetsprofil med utgångspunkt i positivt urval. Fonden uppges fortsatt ha ett relativt stort riskutnyttjande, med hänvisning till SEB:s interna “House View” som är positivt inställd till aktiemarknaden framöver.
 
Fondens fem största aktieinnehav var per den 27 februari Intel, (3,0 procents portföljvikt), HP (2,7), Johnson & Johnson (2,5), Seagate Technology (2,49) och Target Corp (2,5). Det visar data från Morningstar.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt