Schroders: acceptera lägre avkastning eller öka din risk

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sannolikheten är hög för att avkastningen för aktier och obligationer framöver kommer bli betydligt lägre än tidigare och investerare kan behöva sänka sina förväntningar, alternativt acceptera högre risker.
 
Det skriver Emma Stevenson, investeringsskribent för kapitalförvaltaren Schroders, i ett marknadsinlägg.
 
Schroders gjorde en global investerarundersökning 2017 som visade att mer än en tredjedel av de svarande förväntar sig en årlig avkastning om 5-9 procent de kommande fem åren, samtidigt som 31 procent förväntar sig mellan 10-19 procent.
 
Med tanke på hur pass låga räntorna tio år efter finanskrisen fortfarande är, är det något förvånande att investerare inte har nedjusterat sina förväntningar, resonerar Emma Stevenson. Som förklaring till att det inte har skett nämner hon att människor generellt sett tar erfarenheter från det förgångna och extrapolerar dessa in i framtiden.
 
“Man förväntar sig i stor utsträckning att framtiden ska bli likadan som den senaste tidens utveckling. Med andra ord en period av hög avkastning”, skriver Emma Stevenson.
 
Lider avkastningsfesten mot sitt slut?
Enligt Emma Stevenson pekar de flesta prognoser på att framtidens avkastning kommer bli betydligt lägre än de nivåer vi länge sett på både aktie- och obligationsmarknaden. Först och främst förväntas inflationen vara fortsatt låg (om än ökande från mycket låga nivåer), vilket innebär att obligationsinvesterare endast kräver en låg avkastningspremie, skriver Emma Stevenson.
 
Vidare medför låg inflation låga räntor. En relativt långsam tillväxt i ekonomin till följd av faktorer såsom inbromsning i tillväxten av den arbetsföra delen av befolkningen samt en endast måttlig expansion på vissa tillväxtmarknader bidrar till detta, enligt Emma Stevenson, som drar slutsatsen att den förväntade avkastningen bör sänkas.
 
121212Årlig inflationsjusterad avkastning för aktier och obligationer på global basis sedan 1950 och 1980, samt Schroders Economic Groups prognoser för USA, Storbritannien och Europa på sju respektive 30 års sikt. (Källa: Schroders)
 
Den refererade prognosen ovan, som innehåller ett antagande om att det kommer vara en förlustaffär att äga europeiska aktier på sju års sikt, kan inte anses särskilt optimistisk. Vad som dock inte framgår i diagrammet är att Schroders förväntar sig att asiatiska aktier kommer överprestera de flesta utvecklade marknader på 30 års sikt, som en konsekvens av skillnader i produktivitetstillväxt. Realavkastningen väntas dock ändå inte bli högre än 5,4 procent i Stillahavsområdet exklusive Japan och 5,9 procent för tillväxtmarknader.
 
Högre avkastning fortfarande möjlig, men till högre risk
Emma Stevenson konstaterar att sparpengar i ett lågränteklimat eroderas av inflationen och att investerare kan behöva antingen spara mer, eller bredda sig gällande vilka tillgångsslag de investerar i. Det gäller dock att vara vaksam med vilka bolag man exponerar sin ekonomi mot och det är viktigt att betala rätt pris för exempelvis högutdelande aktier, skriver Emma Stevenson. Hon tillägger att investerare behöver vara medvetna om att företagsobligationer med hög avkastning ofta medför en hög risk för inställda betalningar.
 
För att uppnå önskad avkastning framöver kan investerare behöva förlänga sin tidshorisont och Emma Stevenson menar att det kan vara klokt att ta hjälp av en kapitalförvaltare för att uppnå sina mål, samt minska sina risker.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt