PPM: Swedbank Robur Technology mest vald i premiepensionen 2017

STOCKHOLM (Fonder Direkt) 2017 var ett händelserikt år för PPM, innehållandes både skandaler kring ett fåtal fondaktörer och kungörelse om att fondtorget kommer förändras.
 
Det framgår av Pensionsmyndighetens nyutkomna omfattande rapport avseende premiepensionsåret 2017.
 
De tio mest valda fonderna 2017 bland pensionssparare som gjort ett aktivt val var:
 

 
Fond                 Fondkategori         
Swedbank Robur Technology      Aktiefond         
Didner & Gerge Aktiefond       Aktiefond         
AMF Aktiefond Sverige        Aktiefond         
AMF Aktiefond Världen        Aktiefond         
Swedbank Robur Aktiefond Pension   Aktiefond         
Swedbank Robur Transfer 80      Generationsfond      
Swedbank Robur Transfer 70      Generationsfond      
AMF Balansfond            Blandfond         
Swedbank Robur Medica        Aktiefond         
AP7 Aktiefond            Aktiefond 

 
Rapporten visar vidare att andelen kapital som uppfyller SWESIFs (Sveriges forum för hållbara investeringar) krav på hållbara investeringar steg till 71 procent, från 65 procent 2016. Samtidigt ökade antalet genomförda fondbyten med 6,5 procent och uppgick 2017 till 862.190 stycken.
 
Ett flitigt fondbytande till trots var avkastningen för 2017 i genomsnitt bättre för den som höll sig till ickevalsalternativet AP7 Såfa, än för den som har gjort ett aktivt val; 14,4 mot 11,3 procent.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt