POLITIK: FRAMGÅNG MED PROBLEMBILD OM ARBETSRÄTT – KÄLLSTRÖM (C)

STOCKHOLM (Direkt) Marginalskatter på max 50 procent är "smart" och "moraliskt" rätt och att Alliansen nu har samma problembild kring arbetsrätten är en "fantastisk framgång".
Det säger Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

I en intervju i Dagens Industri på onsdagen slog Moderatledaren Ulf Kristersson fast att hans parti vill sänka marginalskatten under 50 procent och införa ett sjätte jobbskatteavdrag.
Källström betonar att Centern länge i sina budgetmotioner haft förslag på sänkta marginalskatter.
“Som målsättning kan man inte ha något annat än att marginalskatten ska ner under 50 procent. Dels är det smart för Sverige, med marginalskatter på rimliga nivåer lockar vi hit talanger. Och det finns också en närmast moralisk dimension på det här. Det måste finnas en övre gräns, absolut vid 50 procent, för hur mycket staten kan ta av en löneökning om man jobbar exempelvis helg eller extra”, anser Centerpartisten.
Han lyfter fram att även Centerpartiet har ett jobbskatteavdrag, om än inte av samma omfång som Moderaterna.
“Vi vill också sänka skatterna med profil mot låg- och medelinkomster. Jag tror att en klok skattepolitik behöver ha som mål att sänka skatten för alla. Det finns ett behov av att sänka marginalskatterna, men det finns också ett behov av att sänka skatter som innebär trösklar in på arbetsmarknaden, som arbetsgivaravgifter och för den förste anställde”, säger han.
Alliansen har ännu inte satt sig med “finliret” när det gäller en detaljerad gemensam politik om förändringar i arbetsrätten, men Emil Källström ser det som “en fantastisk framgång” att även Moderaterna nu har sådana förslag.
“Det som finns är en gemensam problembild och att vi pekar åt samma håll när det gäller lösningen. Nu ser det ut som att en kommande regeringskoalition kommer att vara överens på det området och det är ju en fantastisk framgång”, tycker Emil Källström, som tillägger att Centern i många år drivit frågan om att arbetsrätten måste moderniseras för att fler ska komma in på arbetsmarknaden.
Han betonar att det gäller att “hitta klok politik där förändringar i arbetsrätten lirar med andra saker”.
Partiet vill helst se en “arbetsmarknadskommission” som tar ett bredare grepp på hur arbetsmarknaden ska fungera i framtiden, inte bara förändringar av “stelbenta turordningsregler”, utan också bättre möjligheter till omställning mitt i livet.
“För att få en samhällelig acceptans för reformer på det här området så måste man verkligen ha båda leden i begreppet flexicurity. Folk behöver förstå att det behövs en mer flexibel arbetsmarknad, men vi behöver också hitta nya sätta att bevara den trygghet som vi alla vill ha”, säger han.
På en fråga om han tror att den lägre löneökningstakten i Sverige och andra länder är ett permanent fenomen svarar han att det är svårt att sia om, men en fråga han följer med intresse. Han noterar att de senaste avtalen i Tyskland har inneburit löneökningar.
“Parterna på den svenska arbetsmarknaden har under och efter finanskrisen varit mycket ansvarstagande och det viktiga är ju att vi ser reallöneökningar långsiktigt”, säger han.
Emil Källström hämtar idéer från “ett potpurri” av länder när det gäller ekonomiska frågor. På arbetsmarknadsområdet har Danmark “mycket spännande idéer”, Tyskland och Nederländerna är “bra på att skapa vägar in på arbetsmarknaden” och Storbritannien och USA ser han på när det gäller “att jobba mot regleringar”.
När det gäller Kinas ökade investeringar i andra länder säger Emil Källström att även om investeringar och handel nästan alltid är bra enligt skolboken, så är det samtidigt uppenbart att Kina har en agenda med väldigt mycket av det som de gör.
Han tycker att varje god världsordning måste ha demokratins principer som grund, där det gäller att vara ‘open for business’, men inte vara aningslösa.
“Vi måste se till att svenska företag kan köpa kinesiska företag på rimliga villkor. Här måste vi jobba med och genom EU. Det måste finnas en jämbördighet. Viss kritisk infrastruktur och samhälleliga funktioner som måste fungera finns det alla anledning att skydda extra starkt”, säger han.
Den viktigaste ekonomiska frågan i höstens riksdagsval hoppas han blir integrationen och då främst handla om nya vägar in på arbetsmarknaden, oavsett om de arbetslösa är nyanlända eller inte.

Sofia Polhammer +46 8 5191 7937
Nyhetsbyrån Direkt