Origo Quest 1: oförändrad i juni, aktiemarknad svårbedömd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lågt värderade bolag har blivit ännu billigare medan dyra bolag blivit dyrare, på en generellt svårbedömd aktiemarknad full av riskvilja inom teknik och bioteknik, men inte inom handel och industri.
 
Det skriver Stefan Roos, ansvarig förvaltare för den aktieorienterade hedgefonden Oriqo Quest 1, i ett månadsbrev.
 
Fonden var oförändrad i juni (minus 0,03 procent) och gick aningen svagare än sitt jämförelseindex (NHX Equities), vars utveckling i juni estimeras till plus 0,17 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning minus 7,98 procent per den 30 juni, medan jämförelseindex är plus 0,72 procent.
 
I den långa boken stack Qliro Group ut positivt med en mycket stark utveckling under månaden, efter mediespekulationer om att e-handlaren Nelly är på väg att säljas. Samtidigt rekylerade Lindab ned och bidrog negativt till avkastningen, skriver förvaltaren.
 
I den korta boken fortsatte sporthandlaren XXL att bidra positivt till fonden, då aktien föll i värde. Origo ser en ny fas för bolaget framför sig, med såväl lägre tillväxttal som marginaler, vilket de resonerar kommer föra med sig en lägre motiverad värderingsmultipel.
 
Oriqo Quest 1 uppges ha investerat i Leröy Seafood samt ökat i Recipharm under månaden. Vad gäller Recipharm bör aktien kunna värderas till omkring 180-200 kronor om bolaget lyckas växa i takt med sin historiska tillväxt de närmaste åren samt återställer rörelsemarginalen till 12-13 procent, skriver förvaltaren.

000000Fondens fem största innehav i den långa boken. (Källa: Origo Capital)
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt