Odin Sverige: sjönk 1,2% i februari, ökat i AQ Group

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Odin Sverige (andelsklass C) noterade en nedgång om 1,2 procent i februari och underpresterade därmed sitt jämförelseindex (OMXSB Cap GI), som var oförändrat. Sedan årsskiftet är avkastningen för Odin Sverige plus 1 procent per den 28 februari, medan jämförelseindex är plus 1,5 procent.
 
Det framgår av ett månadsbrev signerat fondens förvaltare Vegard Søraunet.
 
Förvaltaren skriver att den underliggande utvecklingen i portföljbolagen är god, sett till de rapporterade siffrorna för det fjärde kvartalet. Vid rapportens publicering hade samtliga portföljbolag förutom Clas Ohlson rapporterat och jämfört med samma period 2016 hamnade den genomsnittliga tillväxten för försäljning på 7,7 procent, rörelseresultat på 8,4 procent och vinst på 3 procent.
 
Gällande bolag som utvecklades positivt sett till resultat per aktie för det fjärde kvartalet nämns Beijer Ref, Oriflame, Lifco och Hexagon. För kylgrossisten Beijer Ref var ökningen hela 48 procent.
 
I kosmetikabolaget Oriflames fall lyfter förvaltaren fram starka bruttomarginaler, vidhållande av målet om en årlig vinstökning om 10 procent samt att bolaget vill öka sin rörelsemarginal rejält. Industrikonglomeratet Lifco beröms för sin lyckosamma förvärvsstrategi. Vegard Søraunet skriver att bolaget rapporterar goda utsikter för dotterbolagen och att vd Fredrik Karlsson pekar på en stark balans i Lifco, med kapacitet för fler förvärv framöver. Även mätteknikbolaget Hexagon, som rapporterade sitt bästa fjärde kvartal någonsin och fortsätter ta marknadsandelar, nämns av förvaltaren i positiva ordalag.
 
I den negativa vågskålen återfanns AQ Group, H&M och Intrum. Intrum uppges ha stretat på i motvind sedan fusionen med Lindorff, som inneburit en mer krävande och kostsam procedur än planerat. I fallet H&M pekar förvaltaren på en kombination av prognosnedskrivningar, svag försäljningsutveckling i fysiska butiker (vilket lett till fler reor) och ökade rörelsekostnader, som anledningar till att resultatet under det fjärde kvartalet blev undermåligt.
 
Verkstadskonglomeratet AQ Group uppvisade en fortsatt stark organisk försäljningstillväxt i det fjärde kvartalet, men rörelseresultatet föll samtidigt 35 procent, skriver förvaltaren, och konstaterar att orsakerna till det senare var svagare marginaler i vissa dotterbolag med högre priser på deras insatsfaktorer. Vegard Søraunet är dock av åsikten att en hel del av AQ Groups utmaningar är av övergående art och tror att bolagets ledning kommer kunna vända den negativa marginaltrenden.
 
Sett till aktieutveckling i Odin Sveriges portfölj var de bästa bidragsgivarna under februari Fenix Outdoor och Oriflame, samtidigt som Beijer Alma och AQ Group var de som påverkade mest negativt.
 
På transaktionssidan har fonden under februari sålt aktier i Avanza och Fenix Outdoor, medan aktier i AQ Group köpts.
 
Köp av aktier i Handelsbanken samt försäljning i Avanza och Fenix Outdoor uppges vara de största ändringar som gjorts i fonden hittills i år.
 
Fondens fem största innehav var per den 28 februari Beijer Alma B (5,9 procent portföljvikt), Fenix Outdoor (4,6), Sweco B (4,1), Autoliv (3,7) och Beijer Ref B/Addtech B (båda 3,5).
 
554444901Utveckling för Odin Sverige C samt dess jämförelseindex sedan mars 2013. (Källa: Odin Fonder)
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt