ODIN SVERIGE C: AVKASTADE 2,2% I JANUARI – SLOG REFERENSINDEX

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Odin Sverige C steg i januari 2,2 procent och slog därmed sitt referensindex MSCI Sweden Small Cap NR SEK, som ökade med 1,6 procent.
 
Det framgår av en fondkommentar från fondbolaget.
 
De främsta bidragen till fondens utveckling i januari var Avanza och Autoliv, medan H&M och Byggmax tyngde utvecklingen.
 
Vad gäller transaktioner under månaden framgår att fonden sålt aktier i Avanza, Addtech och Beijer Ref. Inga köp redovisas.
 
De ingående aktierna i Odin Sverige C handlades per den 31 januari till ett genomsnittligt P/E-tal om 18,5 för kommande 12 månader och en direktavkastning på 2,9 procent. Bolagen i portföljen har en genomsnittlig avkastning på det egna kapitalet om 13,4 procent.
 
Fondens fem största innehav per 31 januari var i nämnd ordning Beijer Alma B, Fenix Outdoor, Sweco B, Addtech B och Autoliv.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt