Oddo Génération: oförändrad under händelserik maj månad

Uppdragsartikel – finansierad av Oddo BHF.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Politiskt tumult i Italien har aktualiserat rädslan för en ny eurokris och åter satt ljuset på EU:s svaga ledning. Handelsspänningar mellan USA och resten av världen gör inte heller saken bättre. Ett sedan sommaren 2016 stadigt stigande oljepris har dessutom lett till en omfördelning av rikedom, från konsumerande till distribuerande länder, vilket hämmat eurozonens tillväxt.
 
Den bilden ger aktiefonden Oddo Générations förvaltarkvartett Emmanuel Chapuis, Guillaume Delorme, Javier Gomez Rodriguez och Francois-Régis Breuil i en månadsrapport.
 
Sett till avkastning var Oddo Génération oförändrad i maj och slog därmed sitt jämförelseindex (MSCI EMU NR EUR), som sjönk 1,4 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning minus 0,1 procent per den 31 maj, medan jämförelseindex är plus 0,5 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling minus 2,4 procent i maj och plus 4,8 procent sedan årsskiftet.

000000Fondens innehavsfördelning på branschnivå. Sällanköpsvaror toppar med 37,4 procent. Staplarna till höger indikerar över- respektive undervikt mot jämförelseindex. (Källa: Oddo BHF)
 
Månadens bästa bidragsgivare till avkastningen uppges ha varit Sophos (Storbritannien, mjukvara), Dassault Systèmes (Frankrike, mjukvara), SMCP (Frankrike, lyxvaror), Grifols (Spanien, hälsovård), Merck (Tyskland, hälsovård), Faurecia (Frankrike, bilindustri), Zalando (Tyskland, detaljhandel), Orpea (Frankrike, hälsovård), Inditex (Spanien, detaljhandel), Beiersdorf (Tyskland, kosmetika), SAP (Tysjkand, mjukvara), Fresenius (Tyskland, hälsovård), och LVMH (Frankrike, lyxvaror).
 
I den andra delen av avkastningsspektrumet påverkades fonden negativt av utvecklingen för Elior (Frankrike, tjänster), Santander (Spanien, bank), Spie (Frankrike, tjänster), Wendel (Frankrike, holdingbolag), Elis (Frankrike, tjänster), Bouygues (Frankrike, telekom), Volkswagen (Tyskland, bilindustri), Michelin (Frankrike, bilindustri), Roche (Schweiz, hälsovård), Ericsson (Sverige, teknologi) och Richemont (Schweiz, lyxvaror).
 
Vad gäller portföljförändringar minskade fonden under maj månad sina innehav i Glencore (Storbritannien, råvaror), Moncler (Italien, lyxvaror), Inditex (Spain, detaljhandel), och Sixt (Tyskland, transport). För försäljningslikviderna utökades positionerna i Richemont (Schweiz, lyxvaror), Ryanair (Irland, transport), Michelin (Frankrike, bilindustri) och Aperam (Luxemburg, rostfritt stål), skriver förvaltarna.

00001Oddo Générations tio största innehav per den 31 maj. Portföljen innehåller 55 aktier. (Källa: Oddo BHF)
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt