ODDO BHF Avenir Europe: +0,2% i aug, slog index

Uppdragsartikel – finansierad av ODDO BHF AM SAS.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe har en bred exponering mot bland annat europeisk industri och befann sig i viss motvind under augusti, som präglades av fortsatt handelskonflikt och turkisk valutakris. Trots detta noterade fonden till skillnad från index en positiv avkastning.
 
Det framgår av en månadsrapport från ODDO BHF AM SAS, med kommentarer från förvaltarna Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard.
 
Fonden noterade en uppgång om 0,2 procent i augusti, vilket var något bättre än jämförelseindex (MSCI Europe SMID NR EUR), som sjönk 0,4 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +5,3 procent per den 31 augusti, medan jämförelseindex är +3,0 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var ODDO BHF Avenir Europes utveckling +3,6 procent i augusti och sedan årsskiftet har fonden stigit 13,8 procent.

000000Geografisk- samt börsvärdesfördelning för ODDO BHF Avenir Europes innehav (Källa: ODDO BHF AM SAS)
 
Enligt förvaltarna har den turkiska valutakrisen med en fritt fallande lira gett spridningseffekter till europeiska aktier, och särskilt aktier inom bank & försäkring, men riskerna uppges förbli begränsade till Europa.
 
I Italien har statsobligationer samt den finansiella sektorn pressats av att landet ser ut att öka sitt budgetunderskott under 2019, till följd av en politisk valkampanj, enligt förvaltarna, som dock uttrycker större oro kring tullförhandlingarna mellan USA och Kina.
 
De förnyade exportsamtalen kommer vid en oläglig tidpunkt för Kina, som enligt förvaltarna befinner sig i något av ett dilemma. Kinesiska myndigheter har nyligen påbörjat en process för att städa upp finansieringen av den privata sektorn, som är världens högst skuldsatta i termer av BNP, skriver portföljteamet. Frågan är nu om landets myndigheter ska skjuta upp uppstädningen av balansräkningarna och riskera konkurser i stor skala längre fram, eller acceptera att öppna upp den inhemska marknaden och rätta sig efter internationell samt intellektuell äganderätt. Oavsett vilket förväntar sig marknaderna nu en systemförändring i världens näst största ekonomi, skriver förvaltarna.

00001 Fondens tio största innehav i fallande ordning. Vid augusti månads utgång bestod portföljen av 44 aktieinnehav. (Källa: ODDO BHF AM SAS)
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt