NASDAQ: FONDPLATTFORM LANSERAD I NORGE OCH FINLAND

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nasdaq går vidare med lansering av fondplattformen Nasdaq Nordic Fund Market i Norge och Finland.
 
Det framgår av ett pressmeddelande från börsoperatören på tisdagen.
 
Plattformen, som finns tillgänglig i Sverige sedan 2010, syftar till att öka effektiviteten för fonddistributörer och fondbolag genom att möjliggöra en fullt ut elektronisk process för orderläggning och avräkning.
 
“Genom att dra nytta av Nasdaqs kunskap och ledande teknologi och för applicering inom fondvärlden, tillåter Nordic Fund Market distributörer och företag att vara i fintechs frontlinje. Detta leder till lägre transaktionskostnader och reducerad operationell risk”, säger Erika Danielsson, chef för Nasdaq Nordic Fund Market.
 
Tjänsten ger enligt pressmeddelandet fonddistributörer tillgång till ett brett urval av fonder, via ett enda gränssnitt. För närvarande är 200 fondbolag anslutna, med mer än 5 000 fonder tillgängliga på Nasdaqs plattform.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt