MORNINGSTAR RATING: REGISTRERADE UPPGRADERINGAR

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Rating höjd:
 

Fond                Ny rating     Tidigare
Spiltan Aktiefond Småland      4         3    
Carnegie Småbolagsfond       4         3    
Handelsbanken Svenska Småbolag Utd 4         3    
Folksam LO Västfonden        4         3    
Monyx Svenska Aktier        4         3    
Öhman Småbolagsfond         4         3    
Swedbank Robur Aktiefond Pension  4         3    
SEB Sverige Expanderad       3         2    
KPA Etisk Aktiefond         4         3    
Catella Småbolag          3         2    

 
Detta framgår från en uppdatering i Morningstars databas.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt