Morningstar Rating: Registrerade sänkningar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Rating sänkt, enligt tabell nedan:

 
Fond                  Tidigare   Ny    
Fondita Nordic Micro Cap A       3       2     
SEB Sverigefond            3       2     
Danske Invest Stable Income A p    4       3     
Nordea Optima SEK           4       3     
Skandia Världsnaturfonden       3       2     
Swedbank Robur Premium Försiktig    2       1     
Cliens Mixfond A            3       2     
Alfred Berg Obligationsfd Plus Hållbar 5       4     
Lannebo Mixfond            5       4     
Handelsbanken Europa Tema (Criteria)  4       3     
Enter Select Pro            5       4     
Carnegie Asia             3       2     
ODIN Emerging Markets C        3       2     
Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 4       3     
Viking Fonder Sverige B        2       1    
 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget av extern part, vilket i förekommande fall framgår tydligt.
 

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt