Morningstar Rating: registrerade sänkningar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Rating sänkt, enligt tabell nedan:

 
Fond                  Ny rating   Tidigare 
C Worldwide Sweden Small Cap      4       5     
Danske Invest Sverige         1       2     
Folksam LO Västfonden         3       4     
Independent Aktiv Max SEK/IA      1       2     
KPA Etisk Aktiefond          3       4     
Lannebo Mixfond Offensiv        4       5     
Nordea Indexfond Sverige icke-utd   2       3     
Nordea Inst Aktie Sverige       2       3     
Nordea Swedish Stars icke-utd     3       4     
Nordnet Superfonden Sverige      2       3     
Odin Sverige A             3       4     
Odin Sverige C             2       3     
PriorNilsson Sverige Aktiv       4       5     
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 2       3     
Spiltan Aktiefond Småland       3       4     
Strand Småbolagsfond          3       4     
Öhman Småbolagsfond          3       4     
Öhman Sverige Hållbar         1       2     

 
Detta framgår av en uppdatering i Morningstars databas. Observera att Lannebo Mixfond Offensiv tidigare hette Lannebo Sverige Flexibel.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt