Morningstar Rating: registrerade höjningar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Rating höjd:

 
Fond                Ny rating      Tidigare
Nordnet Superfonden Sverige    3          2    
Granit Småbolag          2          1    
Nordea Småbolagsfond Sverige    4          3    
Swedbank Robur Access Sverige   3          2    
Danske Invest Sverige Beta     3          2    
AMF Aktiefond Sverige       4          3    
Öhman Etisk Index Sverige     3          2    
Nordea Swedish Stars icke-utd   4          3    
Nordea Alfa            3          2    

 
Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt