LÄNSFÖRSÄKRINGAR SVERIGE AKTIV: ÄNDRAD EQUITY STYLE BOX

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Länsförsäkringar Sverige Aktiv har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad till “large growth” från tidigare “large blend”.
 
Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.
 
De fem största innehaven i Länsförsäkringar Sverige Aktiv var per den 27 februari enligt Morningstar Volvo B, Investor B, Swedbank A, SEB A och Nordea.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt