Lannebo Sverige Flexibel: blir Lannebo Mixfond Offensiv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Värdepappersfonden Lannebo Sverige Flexibel byter namn till Lannebo Mixfond Offensiv och antar formen av en specialfond. Fonden kommer att förvaltas utifrån samma strategi som blandfonden Lannebo Mixfond, men innehålla en högre andel aktier.
 
Det framgår av ett pressmeddelande från Lannebo Fonder.
 
Lannebo Mixfond Offensiv kommer att ha en aktieandel om 50-100 procent av fondförmögenheten och en ränteandel om högst 50 procent. Detta skiljer sig från Lannebo Sverige Flexibel, vars placeringsmandat uppgick till högst 25 procent ränteandel, skriver Lannebo Fonder.
 
En annan skillnad är att fondens andel placeringar med inriktning mot Sverige sänks från lägst 80 till lägst 50 procent av fondförmögenheten, samt att fonden nu tillåts investera utanför Norden.
 
Lannebo Fonders försäljnings- och marknadschef Daniel Sundqvist förklarar i pressmeddelandet vem fonden lämpar sig för:
 
“Lannebo Mixfond Offensiv passar den som tror på aktiv förvaltning och i grunden vill ta del av aktiemarknadens utveckling, fast samtidigt uppskattar möjligheterna till viss flexibilitet i placeringarna mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget – och som inte själv vill sköta den allokeringen”, säger Daniel Sundqvist.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt