Lannebo Mixfond: -1,8% i mars, Storebrand och Millicom tillskott

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europas konjunktur visar fortsatt expansion, även om en lång och kall vinter troligen har dämpat siffrorna. Samtidigt går USA starkt, som dock spelar huvudrollen i vad som kan bli ett handelskrig.
 
Det förmedlar blandfonden Lannebo Mixfonds förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf i en månadsrapport för mars.
 
Fonden noterade under månaden en nedgång om 1,8 procent och underpresterade därmed sitt jämförelseindex, som sjönk 0,5 procent. Sedan årsskiftet är Lannebo Mixfonds avkastning minus 0,9 procent per den 31 mars, medan jämförelseindex är plus 0,1 procent.
 
Förvaltarna konstaterar att detaljhandeln har svårigheter och att en snabbt växande e-handel inte har lyckats kompensera för minskande försäljning i fysiska butiker.
 
De båda portföljinnehaven H&M och Clas Ohlson rapporterade under mars och noterade vid månadens utgång kursnedgångar om 8,9 respektive 13,1 procent.
 
I övrigt skriver förvaltarna att månaden var relativt händelsefattigt bland fondens innehav, med undantag för mediebolaget MTG, som meddelade att bolaget kommer att delas upp i två delar. Den ena delen kommer bestå av den traditionella tv-verksamheten, medan den andra mindre delen utgör e-sportsatsningen MTGx.
 
Under mars nyinvesterade Lannebo Mixfond i den norska finans- och försäkringskoncernen Storebrand samt i investmentbolaget Kinnevik.
 
Storebrand uppges genom sitt förvärv av Skagen Fonder ha goda tillväxtmöjligheter inom kapitalförvaltning, samtidigt som koncernen är välkapitaliserad vilket ger utrymme för såväl utdelningar som aktieåterköp.
 
Vad gäller Kinnevik skriver Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf att bolaget proaktivt arbetar med att konsolidera den svenska medie- och telekommarknaden. Förvaltarna lyfter även fram Kinneviks ägande i Millicom, som är verksamt på den sydamerikanska mobiloperatörsmarknaden, samt e-handelsbolaget Zalando, som benämns som Europas ledande företag inom sitt segment.
 
Bland fondens övriga portföljförändringar märks ökning i verkstadsbolaget SKF samt försäljning av dagligvarubolaget Axfood, Ikanos FRN 180530 och Wihlborgs FRN 180423.
 
Lannebo Mixfonds fem största innehav var per den 31 mars Skanska B (3,6 procents portföljvikt), Securitas B (3,2), Atlas Copco B (3,0), Sandvik (2,7) och SKF B (2,5).
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt