Lannebo Fonder: minskar innehav med knappt 20% i Nolato

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lannebo Fonder reducerar sitt innehav i Nolato, som tillverkar produkter i polymera material, till 4,18 procent av kapitalet.
 
Det framgår av ett flaggningsmeddelande.
 
Lannebo Fonder har minskat sin position i Nolato vid sju tillfällen sedan oktober 2017, då fondbolaget ägde 8,11 procent av kapitalet, visar data från ägardatatjänsten Holdings.
 
Den nu rapporterade aktieförsäljningen sker från ägarandelen 5,03 procent av Nolatos kapital, och innebär att Lannebo Fonder tar två steg nedåt i ägarlistan, från första till tredje plats.
 
Lannebo Småbolag är den Lannebofond med registrerat ägande i Nolato.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget av extern part, vilket i förekommande fall framgår tydligt.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt