KOMMENTERAR UPPGIFTER KRING PHARMIUM

Nyhetsbyrån Direkt har på vissa håll, däribland på vissa aktieforum och i en artikel som Veckans Affärer publicerade på torsdagskvällen, kritiserats för bristande källkritik.
Nyhetsbyrån Direkt vill mot den bakgrunden anföra följande:

  • Nyhetsbyrån Direkt har varit i kontakt med företrädare för Pharmium Securities och sett exempel på firmans analyser. Vårt intryck är att den analys som firman står för är seriös och genomarbetad.
  • Flera nordiska läkemedelsbolag känner till Pharmium Securities, däribland Stockholmsnoterade Orexo. Bolagets vd Nikolaj Sörensen bekräftar för Nyhetsbyrån Direkt på fredagen att han har haft löpande kontakt med Pharmium Securites företrädare Fréderic Gomez och att han tagit del av firmans analyser.
  • På Genmabs hemsida finns Pharmium listad bland de firmor som har bevakning av Genmabs aktie, likadant på Bavarian Nordics sida. Genmab har för Direkt bekräftat att bolagets ir-avdelning har löpande kontakt med Pharmium Securities företrädare.
  • Nyhetsbyrån Direkt har fått bekräftat att Pharmium Securities är ett känt namn hos större institutionella investerare i Sverige och Storbritannien vilka också betraktar firman som seriös.
  •  I Veckans Affärer artikel påstås att den tidning, Euro Biotech News, i vilken Pharmium Securities företrädare Fréderic Gomez påstår sig ha publicerat en artikel inte existerar. Direkt är av en annan uppfattning på basis av internetadressen: www.european-biotechnology-news.com . Nyhetsbyrån Direkt har också tagit del av artikeln.
  • I Veckans Affärers artikel påstås indirekt att Pharmium Securities och dess företrädare Fréderic Gomez påstående om inblandning i notering och därefter utköp av läkemedelsbolaget Novagali är påhittat. Nyhetsbyrån Direkts efterforskningar visar att Fréderic Gomez deltog i sin roll som chef för affärsutveckling vid Novagali. Det framgår bland annat av den fairness opinion som Bellot Mullenbach & Associes lämnade i november 2011 och som är bifogad i det material som lämnats in till den franska finansinspektionen AMF. Av pressmeddelande den 21 juli 2010 framgår även att Frederic Gomez då var aktieägare i Novagali.