Jupiter Global Value: slog index under skakigt första kvartal

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Jupiter AM.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Värderingarna på den amerikanska aktiemarknaden är fortsatt höga och oddsen är goda för att värdeaktier kommer ge skaplig avkastning relativt tillväxtaktier framöver. Fonden koncentrerar sig på låga värderingar och en diversifiering avseende branscher.
 
Det skriver aktiefonden Jupiter Global Values förvaltare Ben Whitmore och Dermot Murphy i en kvartalsrapport.
 
Fonden steg med 1,5 procent i det första kvartalet, samtidigt som jämförelseindex (MSCI AC World) sjönk 0,8 procent. I mars backade fonden 2,4 procent, medan jämförelseindex sjönk 2,1 procent. Siffrorna gäller i fondens basvaluta dollar. Omräknat i svenska kronor ökade fonden 3,9 procent i det första kvartalet och sjönk 1,4 procent i mars.

000000Utveckling de senaste fem åren för Jupiter Global Value samt dess jämförelseindex. Gäller i dollar och per den 31 mars. (Källa: Jupiter AM)
 
Fondens enskilt bästa bidragsgivare till avkastningen i det första kvartalet var fintechbolaget Flow Traders, som erbjuder börshandlade produkter. Bolaget uppges ha gynnats av ökad volatilitet och det faktum att VIX-indexet visade sin största dagliga rörelse någonsin i februari. Volatiliteten påverkade dock Flow Traders nylanserade lågvolatila produkter negativt, men på det hela taget spelade svängningarna på marknaden bolaget i händerna.
 
Cisco steg efter att ha rapporterat bättre vinst och omsättning än väntat, samt förmedlat positiva utsikter.
 
Även innehavet Pearson gick starkt, då bolaget lämnat en uppdatering som talade om att saker inte var så illa som befarat. Ben Whitmore och Dermot Murphy skriver att marknaden har väldigt låga förväntningar på bolaget, varför en uppdatering där Pearson höjde helårsprognoserna mot det övre intervallet av vad som tidigare kommunicerats räckte för att aktien skulle stiga.
 
Sämre utvecklades innehavet Seven West Media i det första kvartalet. Aktien har visat svaghet på grund av oro för det förändrade medielandskapet och hur tv konsumeras (exempelvis via Netflix), skriver förvaltarna.
 
De skriver vidare att bolaget är medvetet om utmaningarna och i färd med att anpassa sin affärsmodell. Utdelningen har även sänkts, något som ses som positivt av förvaltarna då det ökar Seven West Medias finansiella flexibilitet.
 
Innehavet TP ICAP gick också svagt och rapporterade helårssiffror för 2017 som gjorde marknaden besviken. Omsättningen kom in i det lägre spannet och rörelsevinsten var svag, på grund av kostnader relaterade till Mifid 2 samt andra legala kostnader, skriver förvaltarna.
 
Även Marks & Spencer föll i det första kvartalet, då den brittiska detaljhandeln upplever en tuff tid och många bolag inom sektorn fallit efter vinstvarningen från John Lewis, förkunnar Ben Whitmore och Dermot Murphy.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt