JUPITER GLOBAL ABSOLUTE RETURN: KORTNINGAR LEDDE TILL TUFFT JAN

Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part, i detta fall av Jupiter AM. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Utvecklingen för fonden Jupiter Global Absolute Return blev minus 1,4 procent i januari och fonden underpresterade därmed sitt jämförelseindex LIBOR 3 Month EUR, som avkastade 0,0 procent.
 
Det framgår av en månadskommentar från James Clunie, strategichef för fonden.
553435902Utveckling för Jupiter Global Absolute Return sedan fondens lansering i februari 2017, samt för dess jämförelseindex LIBOR 3 Month EUR för samma tidsperiod.
 
Som huvudförklaring till den negativa avkastningen anges att fonden håller långa positioner i brittiska värdeaktier och korta positioner i amerikanska “icke värdeaktier”. Såväl investeringsstil som val av land gick emot fonden under månaden, då den brittiska aktiemarknaden föll, samtidigt som amerikanska tillväxtaktier hade en stark månad.
 
Fondens långa positioner hade ändå som helhet en positiv utveckling, men svagheten bland de korta positionerna vägde desto tyngre.
 
Bland de långa positionerna hade den ryska finanskoncernen Sberbank en bra utveckling och aviserade i slutet av januari att planer finns på att avyttra turkiska Denizbank. Även IG Group, som erbjuder handel med finansiella derivat, hade en bra månad och rapporterade en resultatökning om 29 procent för perioden juni-november 2017.
 
Sämre gick det för tjänsteföretaget Capita. Trots att innehavet är en liten del av fondens kapital fick aktiens utveckling negativa konsekvenser, efter en vinstvarning och aviserad nyemission som fick aktiepriset att falla brant.
 
Vad gäller den korta delen av portföljen tyngde den positiva utvecklingen i amerikanska populära tillväxtaktier. Netflix framfart i samband med bolagets kvartalsrapport innebar en motgång för fonden, liksom elfordonstillverkaren Tesla, som fortsatte stiga trots försening av Model 3. Amazon och Nvidia bidrog också negativt till fondens utveckling. Ljusglimtarna i den korta portföljen var positionen i mat & dryck-bolaget Kerry Group. Till viss del kompenserades även motgångarna på kortsidan av innehavda köpoptioner kopplade till det amerikanska aktieindexet S&P500. Optionerna används som ett skydd mot en potentiell fortsättning och accelerering av den amerikanska börseuforin, skriver förvaltaren.
 
Fondens större aktieinnehav på långsidan återfinns generellt i kategorin lågt värderade och impopulära bolag. I dagsläget inkluderar de största långa aktiepositionerna BP, Burford Capital, Centrica, Rio Tinto, Kingfisher, Royal Mail, IG Group, A.P. Møller-Maersk, Serco, Cameco och Sberbank.
 
De största korta aktiepositionerna inkluderar för tillfället Tesla, Caterpillar, Transdigm, Ball Corp, Middleby, Campbell Soup, Netflix, Fiat Chrysler och Kerry Group.
 
Jupiter Global Absolute Return innehar för tillfället 80 långa och 137 korta aktiepositioner. De korta positionerna är, trots att de är fler till antalet, av mindre storlek och utgör en lägre andel av fondens kapital än de långa positionerna, skriver förvaltaren.
 
Som exempel på länder vars aktiemarknader ser attraktiva ut i nuläget nämner James Clunie Japan, Storbritannien och Ryssland och. I Japan finns gott om rimligt prissatta bolag, med konservativ skuldsättning och solida kassaflöden. Många inhemskt baserade bolag med starka balansräkningar återfinns på den brittiska aktiemarknaden, där en djup recession verkar prisas in för tillfället, skriver James Clunie. Majoriteten av fondens långa positioner återfinns i dessa två länder. Sedan ser ryska bolag särskilt attraktiva ut enligt förvaltaren, sett till Jupiters värderingsmodeller och metoder för screening.
 

Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part, i detta fall av Jupiter AM. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt