Jupiter Global Absolute Return: Augusti tuff månad, -2,3%

Uppdragsartikel – finansierad av Jupiter AM.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den amerikanska aktiemarknaden avkastade hela 4,2 procent i augusti, under en månad då risker fortsatte byggas upp. Det faktum att brittiska FTSE All-Share och tyska CDAX Index föll 3,1 respektive 2,3 procent pekar på den vidgande klyftan mellan USA och resten av världen – inte bara vad gäller värderingar, utan även attityd till risk.
 
Det skriver James Clunie, som förvaltar lång/kort-aktiefonden Jupiter Global Absolute Return, i en månadskommentar.
 
Fonden noterade en nedgång om 2,3 procent i augusti, vilket var svagare än jämförelseindex (ICE LIBOR 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -3,0 procent per den 31 augusti, medan jämförelseindex är -0,3 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var Jupiter Global Absolute Returns utveckling +1,0 procent i augusti och sedan årsskiftet har fonden stigit 4,8 procent.

000000Fondens avkastning sedan starten i juni 2016. (Källa: Jupiter AM)
 
James Clunie konstaterar att augusti månads stora avkastningsskillnader mellan aktiemarknaderna i USA och resten av världen var symtomatiska för en längre tids marknadsregim, och innebar en perfekt storm för fonden. Såväl den långa som korta boken tappade mark och månadens övergripande resultat var en besvikelse, fortsätter han.
 
Förvaltaren skriver att portföljteamet kontinuerligt granskar sitt eget arbete för att kunna upptäcka brister i sin logik, och där ingår att se över sin riskallokering både mot individuella positioner samt portföljen som helhet. Fondteamet säger sig noggrant ha läst de bolagsrapporter som publicerats den gångna rapportsäsongen, och de slutsatser som dragits har bekräftat deras ställningstagande, nämligen att mjukt snarare än aggressivt gå emot de skeenden portföljteamet uppfattar vara förvrängningar i marknaden.
 
“Fastän vi kommer göra misstag under vägen, känner vi att de växande förvrängningarna i den rådande marknadsregimen, snarare än brister i vår egen fundamentala analys, är nyckelhindren till god prestation”, skriver James Clunie.
 
På bolagsnivå lyfts onlinemöbelbolaget Wayfair fram som exempel på vad Jupiter Global Absolute Return anser vara märkligt med dagens aktiemarknad. Aktien dubblades över sommarmånaderna, då marknaden fokuserade på bolagets aggressiva tillväxtplaner, snarare än en återkommande rad av mediokra resultat, undermålig lönsamhet samt en skör balansräkning, enligt förvaltaren. Wayfair, som ingår i fondens korta bok, uppges ha varit ett av de sämst presterande innehaven i augusti.
 
Bland höjdpunkter i den långa boken nämns det mångåriga brittiska innehavet Esure Group, som rusade efter ett bud från en private equity-grupp. James Clunie skriver att brittiska inhemskt fokuserade aktier har varit ogillade av marknaden alltsedan Brexitomröstningen, och att ett ökande antal av dessa aktier tilldragit sig intresse från private equity-investerare, som typiskt sett har en lång investeringshorisont.
 
Bland övriga väl presterande långinnehav i augusti märks Burford Capital och AP Moller Maersk.
 
Sämre gick det för vad förvaltaren kallar “deep value-innehav”, där BP, Fresnillo, Rio Tinto, och Sberbank alla föll under månaden. Detta till följd av oro för de globala ekonomiska utsikterna och det utsatta läget för tillväxtmarknader, enligt förvaltaren.
 
Jupiter Global Absolute Return uppges för tillfället innehålla omkring 90 långa respektive 130 korta positioner och de individuella innehaven tenderar att vara “modesta”.
 
James Clunie skriver att fonden är väl positionerad för att dra nytta av en ökad marknadsvolatilitet och en rotation från tillväxt- till värdeaktier, samt från USA till Storbritannien. Han tillägger dock att fondteamet inte har någon exklusiv insyn i när en förändring på marknaden kan komma att ske, men att han anser att den växelvisa eufori och bedrövelse som setts på aktiemarknaden den senaste tiden inte är hälsosam. Som möjliga katalysatorer för förändring nämns att åtstramande amerikansk penningpolitik troligen fortsatt kommer ligga som ett latent orosmoln över nuvarande marknadsregim.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt