JUPITER EUROPEAN GROWTH: WIRECARD OCH GRENKE LEDDE VÄGEN I JAN

Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part, i detta fall av Jupiter AM. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det cykliska rallyt som inleddes under andra halvåret 2017 fortsatte i januari. På sektorbasis bjöd bank & försäkring, råvaror, bilindustri och teknologi på en stark utveckling, medan mer defensiva sektorer såsom fastigheter, dagligvaror och läkemedel gick sämre.
 
Det framgår av en månadskommentar från Alexander Durwall, strategichef på fonden Jupiter European Growth.
 
Fonden ökade med 3,1 procent i januari och överträffade därmed sitt jämförelseindex FTSE World Europe, som steg 1,6 procent.
 
553427302Utveckling för Jupiter European Growth, samt dess jämförelseindex FTSE World Europe de senaste fem åren.
 
Under månaden erhöll ett stort antal europeiska aktier rekommendationshöjningar från analyshus, delvis som ett resultat av förmodade bolagsfördelar med Trumpadministrationens skattesänkningar. Även starka BNP-siffror globalt och ett kontinentalt Europa i god form lär ha bidragit till höjningarna, skriver förvaltaren.
 
Rapportsäsongen inleddes positivt, även om det flaggades för en viss motvind för den europeiska exporten, hänförligt till den svaga dollarn.
 
Innehavet Wirecard, verksamt inom digitala betalningar, rapporterade goda resultat understött av e-handelstrenden och var fondens främsta bidragsgivare under januari. Även leasingbolaget Grenke presterade väl och rapporterade ett kundinflöde över förväntan, anfört av dotterbolagen i Italien, Spanien och Storbritannien. Sportklädesbolaget Adidas, ett relativt nytt innehav i fonden, uppvisade accelererande global försäljning och bidrog också till fondens avkastning.
 
I den negativa vågskålen återfanns informations- och analysbolaget Relx, vars förvärv Threat Metrix av marknaden bedömdes ha skett till en för hög prislapp. Även subprime-lånebolaget Provident Financial sjönk under månaden, efter en rapport som visade lägre resultat än förväntat, under en period som enligt förvaltaren var särskilt viktig för bolaget. Jupiter European Growth sålde återstoden av sitt innehav i bolaget under månaden.
 
I en blick framåt skriver Alexander Durwall att det är vettigt att vara vaksam efter en stark period och att de gynnsamma investeringsvillkoren snabbt kan ändras. Som exempel på varningsflaggor nämns Europeiska Centralbankens avisering om att minska kvantitativa lättnader, vilket kan komma kasta ljus över europeiska bankers skuldproblem. Förvaltaren skriver att Jupiter European Growths portfölj är positionerad för att parera sådana problem väl. Innehaven är typiskt sett inte kapitalintensiva, verkar globalt, är inte föremål för politiska nycker och har en låg skuldsättningsgrad.
 
Alexander Durwall lyfter fram ett investeringsscenario som särskilt tilltalande för fonden. Det gäller situationer när nya krav från konsumenter eller kunder går hand i hand med regulatorisk och teknisk utveckling. Förvaltaren gör klart att fina investeringsmöjligheter på detta tema finns där ute, och att fondens investeringsprocess är rätt kalibrerad för att dra nytta av dessa förändringar.
 

Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part, i detta fall av Jupiter AM. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt