Jupiter European Growth: sjönk 3,5% i feb, bättre än index

Uppdragsartikel.
 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter European Growth noterade en nedgång om 3,5 procent i februari och överpresterade därmed sitt jämförelseindex (FTSE World Europe), som sjönk 3,9 procent. Sedan årsskiftet är avkastningen för Jupiter European Growth minus 0,5 procent per den 28 februari, medan jämförelseindex är minus 2,3 procent.
 
Det framgår av en månadskommentar från fondens förvaltare Alexander Darwall och siffrorna gäller i euro. I svenska kronor var fondens utveckling i februari minus 0,3 procent och sedan årsskiftet till och med 28 februari plus 2,5 procent, enligt data från Infront.
 
Efter en tumultartad inledning på februari började aktiemarknaden, efter en positiv start på rapportsäsongen, återhämta sig i mitten av månaden, skriver förvaltaren.
 
Han konstaterar att även bankaktier hade det tufft under den skakiga perioden, trots att volatiliteten på marknaden delvis grundade sig i oro för stigande räntor. Högre räntor än dagens historiskt låga dito anses gynna bankernas så kallade räntenetto och därmed intjäning.
 
Bäst bidragande innehav till fondens utveckling under månaden var det franska mjukvarubolaget Dassault Systémes, som rapporterade en stark omsättningstillväxt och förmedlade positiva utsikter för 2018.
 
Även börsoperatören Deutsche Börse satte ett positivt avtryck i avkastningen och fortsätter att leverera med sin starka teknologiplattform, skriver förvaltaren.
 
Laxbolaget Marine Harvests aktie återhämtade sig efter en stark rapport för det fjärde kvartalet, som visade högre lönsamhet än förväntat, samt implementerade kostnadskontrollerande åtgärder.
 
Även innehaven Edenred och Umicore steg, i kölvattnet av stark rapporterad respektive aviserad tillväxt.
 
Bland de negativa bidragen för månaden i fonden märks hälsovårdsaktier. Det kliniskt diagnostiska bolaget bioMérieux var det enskilt största sänket efter en rapporterad rörelsemarginal samt resultatutsikter som gjorde marknaden besviken.
 
Vidare så föll Grifols, som framställer produkter baserade på blodplasma, efter ett svagt rapporterat rörelseresultat för det fjärde kvartalet, samt en tillväxt som understeg den tvåsiffriga nivå marknaden vant sig vid.
 
Förvaltaren skriver att en ljuspunkt i Grifols rapport, trots avtagande efterfrågan i Nordamerika, ändå var att lönsamheten på rörelseresultatsnivå var stark med en tillväxt på 8,5 procent för den diagnostiska affären.
 
Även Novo Nordisk och Ingenico nämns bland negativt bidragande innehav.
 
Alexander Darwall ger uttryck för att det kan vara klokt att anta en viss försiktighet gentemot utsikterna på marknaden. En varningsflagga som hissas är det faktum att ECB har aviserat att de så kallade kvantitativa lättnaderna ska reduceras. Detta riskerar att få en negativ effekt på aktiemarknaden och sätta ljus på europeiska bankers skuldproblem, resonerar Alexander Durwall.
 
Han skriver vidare att Jupiter European Growth har en beredskap mot de orosmoln som finns och konkretiserar med att portföljbolagen typiskt sett inte är kapitalintensiva, verkar globalt, inte är föremål för politiska olägenheter samt har en låg skuldsättningsgrad.
 
0222Utveckling för Jupiter European Growth samt dess jämförelseindex FTSE World Europe. (Källa: Jupiter AM)
 

Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part, i detta fall av Jupiter AM. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt