Inside Sweden: fastighetsaktier ledde vägen i april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Sweden Inside steg 6,9 procent i april, vilket var bättre än jämförelseindex (SIX PRX Portfolio Return Index) som ökade 4,4 procent. Sedan årsskiftet släpar dock fonden efter jämförelseindex med en uppgång på 1,4 procent, mot 3,9 procent för SIX PRX, per den 30 april.
 
Det framgår av en månadsrapport från Insiderfonder med förvaltarkommentar från Erik Lidén och David Unver.
 
Sett till sektor avkastade fastighetsinnehaven bäst under månaden, med positiv utveckling för samtliga innehav och en genomsnittlig kursökning om 9 procent, uppger förvaltarna.
 
Bankinnehaven utvecklades däremot svagt, i kölvattnet av fallande vinster och avmattad tillväxt i samband med fortsatt oro på bostadsmarknaden, skriver förvaltarna.
 
Enskilt bästa bidragsgivare till portföljen var polymertillverkaren Hexpol. Aktien steg 20 procent efter att ha rapporterat ett resultat i linje med förväntningarna samt åtnjutit höjda rekommendationer från flera banker, med uppreviderade riktkurser om i snitt 22 procent, uppger förvaltarna.

000000Branschfördelning för Inside Swedens innehav per den 30 april. (Källa: Insiderfonder)
 
Gällande insynspersoners agerande på Stockholmsbörsen var det fortsatt glada miner i april, med en köpandel på 72 procent av transaktionerna. De största insynsköpen stod H&M:s styrelseordförande Stefan Persson för, då han köpte aktier i klädkoncernen för 2,4 miljarder kronor, skriver förvaltarna.
 
Inside Swedens fem störst innehav var per den 30 april Hexpol (3,3 procents portföljvikt), Billerud Korsnäs (3,2), SCA (3,1), Tele2 (3,1) och Telia (2,9).
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt