HYROR: HÖJNINGEN 2016 BLIR DEN LÄGSTA PÅ TIO ÅR

STOCKHOLM (Direkt) Hyreshöjningarna ser ut att bli runt 0,5 procent nästa år, de lägsta på tio år. Det motsvarar cirka 30 kronor i månaden för en genomsnittslägenhet.

Det säger Hyresgästföreningen förhandlingschef Erik Elmgren till Nyhetsbyrån Direkt.

“Förhandlingarna håller sig kring en halv procent. Det är de lägsta höjningarna sedan 2006, då var de 0,3 procent. Vi har låga taxehöjningar och låg ränta. Det är en avspegling av ett gynnsamt ekonomiskt läge att äga och förvalta hyresfastigheter”, säger han.

När förhandlingarna är klara för knappt 30 procent av allmännyttans lägenheter är hyreshöjningarna i snitt 0,49 procent för 2016, enligt Hyresgästföreningens statistik. Det kan jämföras med hyreshöjningarna på 1,11 procent i år.

Erik Elmgren tror att hyreshöjningarna också kommer att bli runt denna nivå när alla förhandlingar är klara.

“Jag tror att det kommer att hamna kring 0,5-0,6 procent”, säger han och tillägger att det motsvarar 30 kronor i månaden för en genomsnittslägenhet med en hyra på 5.400 kronor.

Han säger vidare att ett tecken i tiden är att tio företag, med 10.000 lägenheter, inte kommer att höja hyran alls nästa år.

Kommunala Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen enades på fredagen om en tvåårig överenskommelse där hyrorna för 25.000 lägenheter i Stockholm höjs med 0,65 procent både 2016 och 2017.

Eftersom hyror står för 11,5 procent av KPI-korgen innebär lägre hyreshöjningar också en press ned på inflationen, vilket försvårar Riksbankens arbete att få inflationen att stiga till målet.

“Det ser ut som att det blir lägre hyreshöjningar än vi tidigare har räknat med. Vi kommer att få dra ned vår egen KPI-prognos med ungefär en tiondel 2016 av den här anledningen, så att den hamnar ännu mer under Riksbankens prognos. Varje tiondel är viktig”, säger Torbjörn Isaksson, chefanalytiker på Nordea, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han säger att hyreshöjningarna är en viktig del av den inhemskt drivna inflationen och att det är särskilt intressant att Svenska Bostäder tecknar ett tvåårsavtal där hyrorna höjs med 0,65 procent även 2017. Följer andra efter innebär det att det blir låga hyreshöjningar även då.

“Det ser ut som att vi två år i rad kan komma att få hyreshöjningar under 1 procent”, säger han.

Han säger att det historiska mönstret därmed upprepar sig. Riksbanken sänker reporäntan, vilket får räntorna att gå ned och med lång eftersläpning dämpas även hyreshöjningarna, som brukar vara som lägst just konjunkturen är som starkast.

“Vi har sett det många gånger förr, sent i räntesänkningscykeln kommer hyreshöjningarna ned”, säger han.

Han säger att denna stora eftersläpning ställer till det för Riksbanken och riskerar att göra penningpolitiken procyklisk.

“Det understryker hur långa laggar det är i förhållande till när konjunkturen förändras och när det slår på inflationen, det handlar om flera år. Man kan tycka att Riksbanken borde ta större hänsyn till de här långa förloppen, annars finns en risk för att man förstärker konjunktursvängningarna”, säger Torbjörn Isaksson. 

Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt