Handelsbanken Fonder: ökat successivt i Hexatronic

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder har ökat sitt innehav i kabelbolaget Hexatronic till 5,2 procent av kapital och röster.
 
Det framgår av ett flaggningsmeddelande.
 
Fondbolagets första position i Hexatronic registrerades i Holdings i februari 2017, då ägandet uppgick till 1,5 procent. Efter detta har Handelsbanken Fonder etappvis ökat sitt ägande till att nu överstiga flaggningsgränsen om 5 procent och vara bolagets tredje största ägare.
 
De Handelsbankenfonder som enligt data från Morningstar äger aktier i Hexatronic är: Svenska Småbolag, Microcap Sverige, Sverigefond Index, Sverige Index Criteria, Norden Index Criteria.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt